Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม สร้างชีวิตจากชีววิถี กลายมาเป็นครูผู้สอน ความสุขปลอดสาร ให้ชาวนาไทย

สร้างชีวิตจากชีววิถี กลายมาเป็นครูผู้สอน ความสุขปลอดสาร ให้ชาวนาไทย

สร้างชีวิตจากชีววิถี กลายมาเป็นครูผู้สอน ความสุขปลอดสาร ให้ชาวนาไทย

“ความสุขที่แท้จริงในวันนี้ของเล็ก เกิดจากการได้เปลี่ยนตัวเองจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ที่มีความสุข ในทุกครั้งที่ได้สอนเรื่องสูตรจุลินทรีย์ หรือแนวคิดวิธีต่างๆที่เกี่ยวกับชีววิถี ให้กับผู้อื่น เหมือนที่เราเคยได้รับความรู้มา”

pr1

นี่คือคำกล่าว จากใจของจิตอาสา คุณศิริรัตน์ มีพร้อม ชาวนาแต่กำเนิด อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี จากผู้ที่เคยทำนายโดยใช้แต่สารเคมี จนสามีล้มป่วยเพราะฤทธิ์สารเคมีสะสม วันนี้เธอได้ก้าวมาเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่สอนให้ชุมชนรู้จักกับการเกษตรแบบปลอดสาร และเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้แปลงสาธิตของเธอได้อย่างเต็มภาคภูมิ

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2549 ถึง 2550  หลังจากที่สามีได้ล้มป่วย เพราะสารเคมี ก็เลยเป็นจุดสำคัญให้เปลี่ยนวิธีทำการเกษตร ซึ่งเป็นเวลาพอดีกับที่ทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้ามาจัดอบรมเรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่วัดใหม่ผดุงเขต อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทางเกษตรตำบลได้ส่งไปอบรมพอดี เลยได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้น จริงๆก็พยายามทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยปู่ย่า แต่ก็ลองผิดลองถูกมาตลอด หลังจากที่เราเข้าอบรมก็มีความสนใจที่จะรับอาสาใช้ที่นาของเราเป็นแปลงสาธิต จึงส่งเรื่องเสนอไปที่ กฟผ. ซึ่งทาง กฟผ. ได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับเราอยู่นานพอสมควร กว่าจะลงมาช่วยทำที่นี่ให้เป็นแปลงสาธิต

โดยทาง กฟผ. บอกว่า เขาวัดที่ความตั้งใจจริงเขาเห็นเรามุ่งมั่นที่จะทำจึงลงมาช่วยทุกอย่าง ทางด้านวิทยากรและการจัดหลักสูตรอบรม ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ รวมทั้งคำแนะนำในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานกับวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจถึงแก่นแล้ว นำมาประยุกต์ใช้ตามวิธีของเรา ซึ่งความรู้ที่กฟผสอนก็เป็นพื้นฐานอย่างดีให้เราต่อยอดไปได้เรื่อยเรื่อยๆ ในปัจจุบันก็ยังคงติดต่อกับกฟผเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

1781007_566983833400075_1851735478_o
“การได้เป็นแปลงสาธิตภายใต้โครงการชีววิถีของ กฟผ. เราตั้งใจทำจริงอย่างสม่ำเสมอ ในแต่ละปีจะมีคนเข้ามาดูงานของเรานับพันคน” บางครั้งก็เชิญเราไปเป็นวิทยากรภายนอก แต่อยากให้เข้ามาชมที่แปลงสาธิตของเรามากกว่า เนื่องจากตรงนี้มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว บริเวณรอบรอบชุมชนบ้านเราก็จะมีเพื่อนบ้านมาปรึกษาอยู่เรื่อยเรื่อยๆสิ่งที่เป็นความสุขที่ได้รับจากการเป็นแปลงนาสาธิต นอกเหนือจากผลผลิตที่ดี และทำให้มีสุขภาพดีเพราะปลอดสารพิษแล้ว ยังได้ความรู้ความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรียนมาให้กับคนอื่น ความสุขที่ได้เห็นเขาลองทำแล้วประสบความสำเร็จ เหมือนอย่างที่มีน้องคนหนึ่งมาพูดขอบคุณเราที่เราทำให้เขามีรายได้มากขึ้นเวลาเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย

6020

บอกได้เลยว่าที่เรามาถึงจุดนี้ได้ เพราะความรู้เรื่องชีววิถีจาก กฟผ. ถ้าไม่เจอกันชีวิตคงจะไปตามเรื่องตามราว แต่ตอนนี้ชีวิตมาไกลมากแล้วยังนึกขอบคุณ กฟผ. มาตลอด ทุกวันนี้เราแลกเปลี่ยนความรู้กันเหมือนพี่น้อง อะไรที่เรารู้ก็พร้อมจะแชร์ให้เขาฟังอย่างปุ๋ยหมักชีวภาพจุลินทรีย์ฮอร์โมนผลไม้เรามีสูตรเยอะก็แชร์ให้เขาเหมือนที่เขาให้ความรู้เรา ได้พบทางออกของชีวิตได้อย่างมีความสุขปลอดสารพิษมาจนถึงทุกวันนี้

การส่งต่อความรู้แนวคิดชีววิถีให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการที่จะได้ร่วมกันสร้างชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

“แรงบันดาลใจมาจากวันที่ได้ไปฟัง กฟผ. บรรยายเรื่องชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ที่มีความสุข”  

สุขใจ.. ที่ได้ร่วมกันสร้าง @ ไทรน้อย นนทบุรี 

http://www.egat.co.th

 

Leave a Reply

ใส่ความเห็น