Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน ตะลึง !! กับ “โรงไฟฟ้า” กลางมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ กับเทคโนโลยีขั้นเทพ !!

ตะลึง !! กับ “โรงไฟฟ้า” กลางมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ กับเทคโนโลยีขั้นเทพ !!

ตะลึง !! กับ “โรงไฟฟ้า” กลางมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ กับเทคโนโลยีขั้นเทพ !!

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2   ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ติดกับสำนักงานใหญ่ กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1  ในพื้นที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  มีขนาดกำลังผลิตประมาณ  850 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซแบบแกนเพลาเดียว (Single Shaft Combined Cycle) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติผสมจากสองแหล่งเป็นเชื้อเพลิง  คือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝั่งตะวันตก)   และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวันออก)   รวมทั้งก๊าซ LNG ในอนาคต  มีการติดตั้งระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสามารถลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง  ลดการใช้เชื้อเพลิงได้มาก

http://www.BalanceEnergyThai.com

Leave a Reply

Leave a Reply