รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า
เชิญชวนประหยัดไฟฟ้าอย่างง่าย 1 ชั่วโมง เวลา 14:00 – 15:00 น. เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 20 มีมาคม – 20 พฤษภาคม 2559

เราจะช่วยประหยัดไฟฟ้าอย่างง่ายๆ กันได้อย่างไร ไปดูกัน Click เลย

รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า
รวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

เราจะช่วยประหยัดไฟฟ้าอย่างง่ายๆ กันได้อย่างไร ไปดูกัน Click เลย

Leave a Reply

ใส่ความเห็น