Home 2016 ตุลาคม

“มั่นคง-ราคาถูก” กฟผ. สร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล ควบคู่พัฒนาพลังงานทดแทน

31 ตุลาคม 2016
4000 ครั้ง

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ ต้นแบบระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง

31 ตุลาคม 2016
2139 ครั้ง

“พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” พระอัจฉริยภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์

31 ตุลาคม 2016
3339 ครั้ง

ข้าวกล้องเบอร์ 5 เพื่อคนไทยได้บริโภค “ข้าวกล้อง” สร้างสุขภาพที่ดี

31 ตุลาคม 2016
1438 ครั้ง

สุดซึ้ง..ชาวลำปางร่วมแสน ร่วมถวายความอาลัยผ่านแสงเทียน

31 ตุลาคม 2016
1258 ครั้ง

” SuperHero Number ๙ “

28 ตุลาคม 2016
1423 ครั้ง

รถพลังงานไฟฟ้าไกลกังวลบริการประชาชน

27 ตุลาคม 2016
1178 ครั้ง

“ปิดทองหลังพระ” ตามคำสอนพ่อ : นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

26 ตุลาคม 2016
2743 ครั้ง

ภาพในความทรงจำของ คน กฟผ. ที่มีต่อ “พ่อของแผ่นดิน”

26 ตุลาคม 2016
4141 ครั้ง

CEPSI 2016 สร้างโอกาสติดตามเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของโลก

25 ตุลาคม 2016
1135 ครั้ง