Home 2018 พฤษภาคม

สัมภาษณ์พิเศษ !! Exclusive Energy Talk ดร. ภิญโญ มีชำนะ

28 พฤษภาคม 2018
1831 ครั้ง

เครื่องจักสาน ‘จาก’ หัวใจ แหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบางด้วน ริมรั้วโรงไฟฟ้าพระนครใต้

28 พฤษภาคม 2018
2183 ครั้ง

ป้องกัน: ความในใจ กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีต ผู้ว่าการ กฟผ.

27 พฤษภาคม 2018
1019 ครั้ง

47 ชั่วโมงระทึก !! คน กฟผ. ทุ่มทั้งใจ ช่วยเหลือหนุ่มใหญ่จนปลอดภัย

25 พฤษภาคม 2018
2423 ครั้ง

วิถีชุมชนเติบโตเข้มแข็งรอบเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

25 พฤษภาคม 2018
3036 ครั้ง

รวมพลังพลิกฟื้นป่าชายเลน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สู่ความอุดมสมบูรณ์ เสริมอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยววิถีประมง

21 พฤษภาคม 2018
737 ครั้ง

กฟผ. ปรับโครงสร้างองค์กรรับการเปลี่ยนแปลง ชี้พนักงานเกษียณนับพันในช่วง 5 ปี ไม่จำเป็นต้องปลดเพื่อลดคน

15 พฤษภาคม 2018
3137 ครั้ง

EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 โชว์สุดยอดนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต

15 พฤษภาคม 2018
840 ครั้ง

ปิดฉากการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

15 พฤษภาคม 2018
1541 ครั้ง
โรงไฟฟ้า Nhon Trach 2

เวียดนามผุดโรงไฟฟ้าก๊าซเพิ่ม หนุนเศรษฐกิจโตแรงฉุดไม่อยู่

9 พฤษภาคม 2018
1240 ครั้ง