Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่กำลังทำ “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่”

คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่กำลังทำ “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่”

คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่กำลังทำ “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่”

พลเอกประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนหนึ่งว่า ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนนั้น ต้องปฏิรูปตนเองด้วยการพัฒนาจิตใจ 3 ระดับได้แก่ 1. จิตสำนึก 2. จิตสาธารณะ และ 3. จิตอาสา ซึ่งเป็นการแสดงพลังในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยกตัวอย่างโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม และทีมงาน ที่ตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวม กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จากคนเพียงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรับบริจาคเงินจำนวนน้อยจากคนจำนวนมาก มากกว่าการรับบริจาคเงินจำนวนมากจากคนส่วนน้อย ตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเริ่มทำจากจุดเล็ก ๆ ที่ต้องการทำให้ดีที่สุด ส่วนผลที่ได้รับจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของคนไทยทั้งประเทศ

93348

เช้าวันหนึ่ง “ตูน” ได้วิ่งผ่านไปในพื้นที่ภาคใต้ ได้เห็นเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ที่ให้ความรู้และความเข้าใจด้านพลังงานในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมกลุ่มกันและตั้งชื่อทีมงานว่า “กลุ่มจิตอาสาแคร์กิฟเวอร์ (Care Giver)” ทำกิจกรรมออกเยี่ยมเยียนคนชรา ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของตนเอง ล่าสุดน้อง ๆ มัคคุเทศก์พลังงานชาวเทพา ได้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นลมใต้ปีกสนับสนุนการอบรมจนสามารถทำหน้าที่ให้กำลังใจผู้ป่วยและคนชราได้อย่างถูกวิธี

92889

กำลังใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือไม่…

แม่ชีเทเรซา ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในวันงานรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เมื่อปี ค.ศ. 1979 มีใจความว่า “ปัจจุบันเราสามารถรักษาโรคเรื้อนได้แล้ว โรคอะไรก็รักษาได้หมด แต่โรคความเหงานี่ซิ ยังรักษาไม่ได้ พวกคุณ ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ใหม หากพบคนป่วย คนชรา คนที่หมดหวังในชีวิต ช่วยบอกกับเขาเหล่านั้นทีว่า เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ มีคนคอยดูเขาอยู่”

92890

เมื่อใครก็ตามมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และคนในสังคมคอยดูแลเขาอยู่ จะนำไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจของผู้คนในสังคมนั้น ๆ มีผลต่อเนื่องไปถึงความมั่นคงโดยส่วนรวมของประชาชนและของประเทศในที่สุด

ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนให้คนไทยช่วยกันสร้างรอยยิ้ม อันเป็นลักษณะนิสัยประจำชาติของคนไทย ให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย เป็นสะพานเชื่อมสายใยแห่งความรัก ความสามัคคีของคนทั้งประเทศ

93343

ทั้ง ตูน และกลุ่มจิตอาสาแคร์กิฟเวอร์ เป็นกลุ่มคนเล็ก ๆ แต่ทำภารกิจที่โน้มน้าวคนทั้งประเทศ ให้คนไทยหันกลับมาดูแลคนไทยด้วยกันเอง ทัศนคติแบบนี้ ควรขยายให้กว้างไกล และครอบคลุม ไปทุกจังหวัด อำเภอ และทุก ๆ หมู่บ้านของประเทศไทย

92891

และหากคิดให้ไกลไปกว่านี้  เราจะสามารถทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาจจะผ่านไปทางระบบทางการศึกษา การให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยกับบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หรือส่งผ่านหลักสูตรการดูแลสุขภาพลงไปในระบบการศึกษา ทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน นำไปสู่การลดภาระให้แพทย์และพยาบาล เป็นมาตรการเชิงรุก คือเน้นการป้องกัน มากกว่าการรักษา ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีดำริไว้

 

ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา : กลุ่มจิตอาสา เพื่อชาวไทย

Leave a Reply

Leave a Reply