Home Archive by category "PR News"

ร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า กฟผ. แสดงศักยภาพด้านพลังงานของไทย ในงาน GTD ASIA 2019

22 มีนาคม 2019
119 ครั้ง

3 การไฟฟ้า เตรียมพร้อมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเลือกตั้ง 2562

21 มีนาคม 2019
344 ครั้ง

กฟผ. ร่วมกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สานต่อโครงการบ้านปลา จัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

19 มีนาคม 2019
211 ครั้ง

กระทรวงพลังงานให้ กฟผ. ช่วยกระตุ้นราคาผลปาล์มน้ำมัน เพิ่มการใช้ผลิตไฟฟ้า 1,500 ตันต่อวัน เพิ่มจุดรับน้ำมันปาล์มดิบ รวมทั้งเร่งการชำระเงินให้แก่โรงสกัด

19 มีนาคม 2019
263 ครั้ง

กฟผ. – ฟฟล. ลงนามซื้อขายไฟฟ้า “น้ำงึม 1 – เซเสด” เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

15 มีนาคม 2019
632 ครั้ง

กฟผ. จับมือ สอศ. ติดอาวุธทางปัญญานักศึกษา ปวส.

12 มีนาคม 2019
550 ครั้ง

RATCH แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561

11 มีนาคม 2019
413 ครั้ง

EGCO แถลงผลการดำเนินงานปี 2561 กำไรสุทธิ 2.1 หมื่นล้านบาท

7 มีนาคม 2019
543 ครั้ง

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. พร้อมร่วมมือในอนาคต

7 มีนาคม 2019
606 ครั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จัดเสวนา Active Learning ต่อยอดองค์ความรู้

1 มีนาคม 2019
522 ครั้ง