Home Archive by category "PR News"

กฟผ. ส่งทีมช่วยเหลือและถุงยังชีพ พร้อมเปิดศูนย์เฝ้าระวังไฟฟ้าใต้ 24 ชั่วโมง

4 มกราคม 2019
870 ครั้ง

กระทรวงพาณิชย์ลงนาม MOU กระทรวงพลังงาน ลุยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า

26 ธันวาคม 2018
1299 ครั้ง

กฟผ. รณรงค์ไม่เผาไร่อ้อย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

26 ธันวาคม 2018
1240 ครั้ง

กฟผ.-สนช. จับมือสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ

24 ธันวาคม 2018
1117 ครั้ง

นำร่องพัฒนา “หญ้าทะเลเทียม” กฟผ. – จังหวัดตราด มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

19 ธันวาคม 2018
882 ครั้ง

กฟผ. – ฟฟล. ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ซื้อขายไฟฟ้าน้ำงึม 1 – เซเสด ฉบับใหม่

17 ธันวาคม 2018
968 ครั้ง

50 ปี ไทย – ลาว ร่วมใจ สานสัมพันธ์ด้านพลังงาน

14 ธันวาคม 2018
1009 ครั้ง

กฟผ. ชูนวัตกรรมด้านพลังงานในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน Future Energy Asia 2018

12 ธันวาคม 2018
802 ครั้ง

โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรแบบใหม่ในจังหวัดตาก

7 ธันวาคม 2018
1066 ครั้ง

เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 กฟผ. ร่วมเวทีเสวนา จุดประกายอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้คุณค่า

6 ธันวาคม 2018
1000 ครั้ง