Home Archive by category "PR News"

เปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการศึกษา แก่เยาวชน อ.แม่เมาะ

10 กรกฎาคม 2019
320 ครั้ง

เตรียมตัวให้พร้อม 24-25 ส.ค. 62 เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 18

9 กรกฎาคม 2019
418 ครั้ง

กฟผ. มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายระยะยาวของประเทศ

9 กรกฎาคม 2019
330 ครั้ง

สุดล้ำ !! ผู้แทนพลังงานอาเซียน เยือนศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

28 มิถุนายน 2019
666 ครั้ง

กฟผ. ปลูกจิตสำนึก “เศรษฐกิจพอเพียง” โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม

27 มิถุนายน 2019
684 ครั้ง

พลิกฟื้นระบบนิเวศชายฝั่ง สัตว์น้ำเพิ่มคืนความอุดมสมบูรณ์

26 มิถุนายน 2019
802 ครั้ง

ระทึก !! แหล่งก๊าซ JDA-A18 หยุดซ่อม 14 วัน ก.พลังงาน พร้อมรับมือ

26 มิถุนายน 2019
637 ครั้ง

ผักตบชวา สวะที่มีคุณค่า พัฒนาด้วยนวัตกรรม กฟผ.

12 มิถุนายน 2019
275 ครั้ง

“SOME” ครั้งที่ 37 เตรียมหารือประเด็นความร่วมมืออาเซียนส่งต่อที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน

10 มิถุนายน 2019
205 ครั้ง

กฟผ. ปลุกจิตสำนึก GO GREEN รักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆ ทำได้ในชีวิตประจำวัน

6 มิถุนายน 2019
190 ครั้ง