Home ความรู้เรื่องพลังงาน ดร.เดย์ เผยความจริงเรื่องพลังงานไฟฟ้าไทยวันนี้ .. !!

ดร.เดย์ เผยความจริงเรื่องพลังงานไฟฟ้าไทยวันนี้ .. !!

ความจริงเรื่องพลังงานไฟฟ้าไทยวันนี้ .. !!

drday

1. หลายคนอยากใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าใช้แดด .. แล้วตอนฝนตกหนักๆแบบช่วงนี้ หรือเมฆบังแสงแดด หรืออย่างตอนกลางคืน เราจะเอาไฟฟ้าที่ไหนใช้ ?

2. ทำไมค่าไฟฟ้าจาก พลังลมและแดดที่บอกว่าราคาถูก แต่ทุกประเทศที่ยิ่งมีไฟฟ้าพลังงานทดแทนขายเข้าระบบไฟฟ้า พอเอาไปขายกับประชาชนปลายทางแล้ว ยิ่งมีราคาแพง นักลงทุนกำไรเยอะ ส่วนประชาชนก็จ่ายค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆ

3.แก๊สในอ่าวไทยของไทยที่ขุดเองกำลังจะหมดเพราะมีปัญหาเรื่องสัมปทานการขุดเจาะ ส่วนที่โรงไฟฟ้าจะนะมีแก๊สส่วนที่เป็นของมาเลเซีย

แต่ให้ข้องสังเกตว่า

มาเลเซียมีการขายแก๊สของตนเองออกไป..แล้วซื้อถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าแทน.. ปริมาณราวๆ 40% เพราะราคาต้นทุนไฟฟ้าจากถ่านหินราคาถูกกว่า

4. ไฟฟ้าของไทยใช้แก๊สเป็นสัดส่วนที่สูงมาก แผน PDP ฉบับปัจจุบันได้กำหนดเรื่องความมั่นคงพลังงาน โดยการลดสัดส่วนแก๊สไปใช้ถ่านหิน เพราะถ่านหินถูกกว่าแก๊ส แต่ถ้าไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ จะมีปัญหาด้านความมั่นคงไฟฟ้า ไฟฟ้ามีโอกาสดับสูงขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีและราคาต้นทุนปัจจุบัน ยังไม่สามารถเอาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน มาใช้ในส่วนที่ต้องการความมั่นคงของไฟฟ้าได้ จึงจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ให้ความมั่นคงที่เท่าเทียมกันกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน นั่นก็คือแก๊ส ถึงแม้จะแพงกว่าและทำให้สัดส่วนใช้แก๊สยิ่งสูงขึ้นก็ตาม

Leave a Reply

Leave a Reply