Home เรื่องน่าสนใจ ต้นแบบนวัตกรรมหลักหมื่น ที่ป้องกันความเสียหายหลายล้านบาท “EGAT Air Spiral Barrier”

ต้นแบบนวัตกรรมหลักหมื่น ที่ป้องกันความเสียหายหลายล้านบาท “EGAT Air Spiral Barrier”

“EGAT Air Spiral Barrier” ระบบป้องกันการอุดตันท่อส่งน้ำเข้าโรงไฟฟ้า ต้นแบบนวัตกรรมหลักหมื่น ที่ป้องกันความเสียหายหลายล้านบาท

“EGAT Air Spiral Barrier” สามารถลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อครั้ง และลดความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าต้องหยุดผลิตไฟฟ้า ประมาณ 7.55 ล้านบาทต่อครั้ง รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาทต่อครั้ง และที่สำคัญ หากเหตุการณ์นั้นกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ กรุงเทพฯและปริมณฑล จะนับเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ และสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวใช้ทดแทนระบบที่มีใช้ในปัจจุบันได้ ซึ่งมีราคาสูงถึง 35 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ของ กฟผ. ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ๆ กับสะพานพระราม 7 นนทบุรี เป็นโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ในเขตนครหลวงเมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย 2 ชุด คือ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิต ประมาณ 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 กำลังผลิตประมาณ 850 เมกะวัตต์ จึงเป็นโรงไฟฟ้าใจกลางเมือง ที่มีศักยภาพรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมั่นคง

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จะต้องมีระบบระบายความร้อน เรียกว่า “กระบวนการหล่อเย็น” ซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มีความร้อนสูง เพื่อนำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในการหล่อเย็น ซึ่งในการสูบน้ำจากแม่น้ำเข้ามาใช้ในหอหล่อเย็นนั้น จะพบเจอกับปัญหาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโรงไฟฟ้า นั่นก็คือ “ปัญหาขยะและวัชพืชในแม่น้ำ”

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ใช้เทคโนโลยีป้องกันขยะแบบลมระเบิด ซึ่งจากการใช้งานพบว่าขยะที่ลอยมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาติดที่แผ่นกรองขยะ Polyhedral Screen มีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระบบลมระเบิดในการเป่าขยะที่อุดตันออก จำนวนครั้งมากกว่าค่าที่ออกแบบไว้ เป็นสาเหตุให้แผ่น Polyhedral Screen แตก ทำให้ขยะหลุดลอดเข้ามาทำความเสียหายให้ระบบกรองขยะและหลุดลอดเข้าไปในระบบหล่อเย็น มีความเสี่ยงต่อการลดกำลังผลิตไฟฟ้า หรือความเสี่ยงทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานได้

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จึงได้คิดค้นหาแนวทางแก้ไข โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องมือจากสิ่งของใกล้ตัวที่หาได้ภายในโรงซ่อมของโรงไฟฟ้า ออกมาเป็น “ท่อลมป้องกันขยะ” โดยลมที่เป่าลงไปในน้ำจะกั้นขยะและวัชพืชขนาดใหญ่เข้ามาอุดตันในระบบได้ และได้ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ออกมาอีกหลายรุ่นพร้อมทดสอบการใช้งานจริง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งก็ได้ผลดีขึ้นในทุกๆครั้ง เช่น การพัฒนาจากท่อลมเป็น “ม่านลมป้องกันขยะ” ที่สามารถป้องกันขยะได้กว้างขึ้น และตั้งชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ว่า “EGAT Air Spiral Barrier” ล่าสุด ได้ติดตั้งบาร์โค้งช่วยสร้างม่านลมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากการติดตั้งใช้งานจริงและเก็บข้อมูล สามารถป้องกันขยะและวัชพืชได้ถึง 100% ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่ทำจากอะไหล่ที่มีอยู่แล้วในโรงไฟฟ้า สู่นวัตกรรมป้องกันความเสียหายของโรงไฟฟ้าได้เป็นหลักล้านบาท

“EGAT Air Spiral Barrier” สามารถลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อครั้ง และลดความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าต้องหยุดผลิตไฟฟ้า ประมาณ 7.55 ล้านบาทต่อครั้ง รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาทต่อครั้ง และที่สำคัญ หากเกิดความไม่มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ กรุงเทพฯและปริมณฑล นับเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ประเมินค่าไม่ได้ และสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวใช้ทดแทนระบบที่มีใช้ในปัจจุบันได้ ซึ่งระบบปัจจุบันมีมูลค่าถึง 35 ล้านบาท โดยสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นได้ถ้าติดตั้งเต็มรูปแบบ จะใช้งบลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งถูกกว่าระบบที่มีใช้ในปัจจุบันถึง 12 เท่า และ กฟผ. เองยังมีเป้าหมายต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปสู่วงการเกษตรกรรมและเคมีภัณฑ์รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงในอนาคตจะพัฒนาสู่พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยจะทดลองใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นต้นกำลังผลิตไฟฟ้าในการสร้างม่านลม

“EGAT Air Spiral Barrier” ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ โดยล่าสุด ในปี 2559 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ ได้รับรางวัล “BIXPO Creative Prize” จากงาน “Bitgaram International of Electric Power Technology International Invention Fair” ณ สาธารณรัฐเกาหลี