Home PR News เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 กฟผ. ร่วมเวทีเสวนา จุดประกายอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้คุณค่า

เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 กฟผ. ร่วมเวทีเสวนา จุดประกายอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้คุณค่า

เปิดฉากเวทีการประชุม COP24 ภายใต้แนวคิด “Changing Together” ห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. ร่วมเวทีเสวนา จุดประกายส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้คุณค่า

กฟผ. ร่วมพิธีเปิด COP24 หรือ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 24 ผู้แทน 195 ประเทศทั่วโลก ร่วมแสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. นำผลสำเร็จโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นแสดงในเวทีเสวนา ณ เมืองคาโตวิชเช สาธารณรัฐโปแลนด์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 24 หรือ COP24 ภายใต้แนวคิด “Changing Together” สื่อความหมายถึง การร่วมกันเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกันเปลี่ยนให้จริงจังและเข้มข้นกว่าเดิม การประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวิชเช สาธารณรัฐโปแลนด์

นาย อันโตนิโอ กัวเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวถึงความร่วมมือทั่วโลกในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน พบว่า ทั่วโลกยังไม่ให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรและหากไม่ดำเนินการให้เร็วกว่านี้ อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เกิดพายุรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเล

การประชุมครั้งนี้ทุกประเทศมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือ การรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส (เทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม) ซึ่งหากต้องการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ละประเทศต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าในปัจจุบันถึง 5 เท่า นอกจากนี้ การประชุมยังมีเป้าหมายที่จะจัดทำ Paris rulebook (Katowice rulebook) ซึ่งเป็นข้อกำหนด หลักเกณฑ์สำหรับลดก๊าซเรือนกระจกตาม Paris Agreement เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศใช้ปฏิบัติ โดยขอให้ประเทศสมาชิกมุ่งเป้าสู่การบรรลุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ให้ได้ภายในปี 2050

ทั้งนี้ กฟผ. ได้นำเสนอผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของ กฟผ. โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ได้กว่า 4.79 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และผลสำเร็จของโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ามาตั้งแต่ปี 2541 โดยปัจจุบันได้ขยายห้องเรียนสีเขียวไปแล้วถึง 414 โรงเรียน ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ