Home เรื่องน่าสนใจ “ความหวัง” ในที่ห่างไกล โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ กฟผ.

“ความหวัง” ในที่ห่างไกล โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ กฟผ.

“ความหวัง” ในที่ห่างไกล

“บ้านเราอยู่ชายแดน ความหวังที่จะเรียนจบชั้นสูง ๆ ก็ดูห่างไกลเหมือนที่ที่เราอยู่ อุปกรณ์การเรียนก็ ไม่ค่อยมี ทุนการศึกษาที่ได้จะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้”


ศุภาษิตา ลุงหม่อง หญิงสาววัย 27 ปี จากบ้านเปียงหลวง ใน จ.เชียงใหม่ บอกเล่าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กบนพื้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่มักไปไม่ถึงฝันเพราะความยากจน ส่วนเธอโชคดีที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ พ่อแม่อุปถัมภ์ ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอด 6 ปี ตั้งแต่ชั้น ม.6 จนจบปริญญาตรี เพื่อใช้เป็นค่ารถและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน

ปัจจุบัน ศุภาษิตา กลับมาเป็นครูสอนนาฏศิลป์ที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงบ้านเกิดของเธอ ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทใหญ่ ลีซอ และม้ง รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็ก ๆ บนพื้นที่สูง นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต


“ทุนการศึกษาที่เราได้ถึงจะไม่มากนัก แต่ก็เป็นเหมือนแสงสว่างที่จุดประกายความหวังทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ชายแดนในชั้นที่สูงขึ้น สร้างโอกาสให้พวกเราได้มาก”
ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ กฟผ. สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนแล้วกว่า 4,000 คน เป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่่ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ห่างไกล