Home PR News กฟผ. รุดช่วยดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณโรงเรียนวัดวิมุตยาราม

กฟผ. รุดช่วยดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณโรงเรียนวัดวิมุตยาราม

กฟผ. รุดช่วยดับเพลิง

เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณโรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ