Home เรื่องน่าสนใจ “เก้าอี้เหินเวหา” นวัตกรรมอินเตอร์ฝีมือไทย 

“เก้าอี้เหินเวหา” นวัตกรรมอินเตอร์ฝีมือไทย 

เก้าอี้เหินเวหา นวัตกรรมอินเตอร์ฝีมือไทย 

“กฟผ. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า สร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าสืบไป” 

วันนี้ เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและภาคส่วนต่างๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เก้าอี้เหินเวหา เพื่อใช้ในปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาสายไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ต้องดับไฟ นวัตกรรมที่ว่านี้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสายส่งจะสวมชุดตัวนำ (Conductive Suite) และนั่งลงในชุดเก้าอี้แบบไม่มีที่จับ (Bare Hand) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แล้วใช้เครนยกผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปทำการซ่อมแซมแก้ไขจุดที่ชำรุด และส่งผู้ปฏิบัติงานกลับลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย

นอกจากช่วยให้ สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องซื้อเครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศแล้ว ยังใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อครั้งลดลง ทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

เก้าอี้เหินเวหา เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ของ กฟผ. ในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัล Platinum Prize ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดในเวทีการประกวด 11 International Warsaw Invention Show ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์