Home เรื่องน่าสนใจ เพราะเราคือ “ผู้เชี่ยวชาญ” ด้านการดำเนินการและบริหารจัดการ “โรงไฟฟ้า”

เพราะเราคือ “ผู้เชี่ยวชาญ” ด้านการดำเนินการและบริหารจัดการ “โรงไฟฟ้า”

หากเปรียบโรงไฟฟ้าเป็นรถยนต์หนึ่งคัน การขับขี่ใช้งานให้ถูกต้องปลอดภัย และการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากเครื่องยนต์ หรืออะไหล่ชิ้นส่วนรถได้รับความเสียหายก็จะส่งผลต่อการทำงานและการขับเคลื่อนของรถคันนั้น ยิ่งถ้าเราต้องใช้รถทุกวันไม่มีวันหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นคงจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

โรงไฟฟ้าก็คือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ที่จะต้องเดินเครื่องตลอดเวลาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้ไฟที่มีอยู่ตลอด กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ แต่ในปัจจุบันมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนในการผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าระบบเป็นจำนวนมาก มีโรงไฟฟ้าเอกชนทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเอกชนหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาดูแลในส่วนนี้ กฟผ. ได้มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ๆ จึงเป็นที่มาของ “โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับเอกชน”

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตและจ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่ง กฟผ. ได้เข้ามารับหน้าที่เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยทีมวิศกรที่มีความเชี่ยวชาญของ กฟผ. เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงานกับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มาเป็นเวลานาน จนเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวของ กฟผ. เอง

การปฏิบัติงานของพนักงาน กฟผ. ในฐานะผู้รับจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนนั้น จะได้รับการปฏิบัติและดูแลเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอง อีกทั้ง กฟผ. ยังมี โรงซ่อมและผลิตอะไหล่เครื่องจักรโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอยให้การสนับสนุน สามารถผลิตและจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ได้ทันต่อความต้องการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าที่ กฟผ. ดูแลนั้นจะสามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าได้วางไว้

ความท้าทายสำคัญของทีมงานของ กฟผ. นั้น ต้องดำเนินงานโดยให้ได้ผลกำไรตามที่ลูกค้าต้องการ การเดินเครื่องจะต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ลดเวลารวมไปถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดำเนินงาน และต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้เฉพาะตัวของ กฟผ. หน่วยงานสนับสนุนที่มีความเพรียบพร้อม ทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ความสามารถ จะเข้ามาทำให้โรงไฟฟ้าของลูกค้ามีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการดำเนินงาน มีผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า