Home ประเด็นร้อน ช่วยลันตาพ้นความมืด กฟผ.-กฟภ. ร่วมมือแก้ไขเหตุสายไฟฟ้าข้ามทะเลขาด !

ช่วยลันตาพ้นความมืด กฟผ.-กฟภ. ร่วมมือแก้ไขเหตุสายไฟฟ้าข้ามทะเลขาด !

ช่วยลันตาพ้นความมืด กฟผ.-กฟภ. ร่วมมือแก้ไขเหตุสายไฟฟ้าข้ามทะเลขาด !

กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ากอบกู้เหตุฉุกเฉินช่วยเหลือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรณีกระโดงเรือยอร์ชชนสายส่งขนาดแรงดัน 33 kV ขาดกลางทะเลระหว่างเกาะลันตาน้อยกับเกาะลันตาใหญ่ โดยแก้ไขสถานการณ์จนแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้ในวันเดียวกัน

นายสมคิด ธิวงค์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 7.45 น. เกิดเหตุเสากระโดงเรือยอร์ชได้ชนสายส่ง Over Head ขนาดแรงดัน 33 kV ซึ่งเป็นสายอลูมิเนียมเปลือยขาด โดยทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกาะลันตา ได้แจ้งเหตุมาที่กองบำรุงรักษาสายส่ง อปต. เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กฟภ. ไม่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องจักรกลหนักในการปฏิบัติงานกับเสาแรงสูงที่เป็นโครงเหล็ก เมื่อได้รับแจ้งเหตุจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมมอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าทีมในการส่งเจ้าหน้าที่ กฟผ. เข้าไปช่วยเหลือตามที่ กฟภ. ร้องขอมา

โดยชุดแรกส่งเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานอยู่ที่หาดใหญ่ให้ไปประเมินสถานการณ์เบื้องต้น จำนวน 3 คน ถึงที่เกิดเหตุเวลาประมาณ 12.00 น. หลังจากนั้นเมื่อประเมินเหตุการณ์และวิธีการที่จะต้องปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วจึงสั่งให้ทีมเสริมชุดที่ 2 พร้อมอุปกรณ์เข้าไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ 14.00 น. รวมมีเจ้าหน้าที่ กฟผ. เข้าไปสนับสนุนให้การช่วยเหลือครั้งนี้ จำนวน 20 คน เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟได้ในเวลา 22.00 น.


สภาพพื้นที่ของเกาะลันตา จ.กระบี่ จะมีอยู่สองเกาะ โดยมีสายส่งจากเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นโครงเหล็ก (Over Head) เดินเข้าไปที่เกาะแรก 1 จุด และมีสายเคเบิลใต้น้ำเข้าไปเกาะที่สองอีก 1 จุด มีขนาดแรงดัน 33 kV เท่ากัน สำหรับการปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน กฟผ. และ กฟภ. ต้องพึ่งพาอาศัยให้การช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ เพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการทำงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ ทำให้การดำเนินงานไม่มีอุปสรรค และงานสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขของคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาหาความสุขในเมืองไทยด้วยเช่นกัน