Home PR News เตรียมตัวให้พร้อม! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี 2561

เตรียมตัวให้พร้อม! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี 2561

เตรียมตัวให้พร้อม! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ปี 2561 เร็วๆนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
– ปวช. / ปวส.
– ปริญญาตรี (TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น)
– ปริญญาโท (TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/3XgDoS

Leave a Reply

ใส่ความเห็น