Home เรื่องน่าสนใจ “อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” กฟผ. จัด 4 ทริป “ทำดี” สืบสานปณิธานงานของพ่อ

“อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” กฟผ. จัด 4 ทริป “ทำดี” สืบสานปณิธานงานของพ่อ

กฟผ. จัด 4 ทริปนำประชาชนคนปลายน้ำ “ทำดี” สืบสานปณิธานงานของพ่อ ประเดิมทริปแรก “อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

กฟผ. ร่วมกับสื่อพันธมิตร จัด 4 ทริป 4 เส้นทาง นำจิตอาสาคนปลายน้ำร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ ด้านความพอเพียง และด้านการเสียสละและการให้ทาน ประเดิมทริปแรก “อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ตามรอยเขื่อนพระราชาที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ มาทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ พร้อมร่วมสืบชะตาบวชป่าต้นน้ำ สร้างฝาย และเรียนรู้ความพอเพียงผ่านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20170807-03-001

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับสื่อพันธมิตรสานต่อพระราชปณิธานด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ ด้านความพอเพียง และด้านการเสียสละและการให้ทาน ตามโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานงานของพ่อ” โดยจัดทริปจิตอาสา 4 เส้นทางในปี 2560 สำหรับเส้นทางแรก “อาสาทำดี ตามรอยเขื่อนพระราชา” ได้คัดเลือกประชาชนจิตอาสา 40 ท่าน ร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560

จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นเขื่อนพระราชทานนาม โดยได้ตามรอยสถานที่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จฯ เช่น อาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ทรงงานและประทับแรมระหว่างเสด็จฯ มาพัฒนาประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และของใช้ส่วนพระองค์มาจัดแสดง ร่วมกับนิทรรศการเรื่องราวการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่ก่อเกิดคุณูปการแก่สังคมไทยจนถึงปัจจุบัน
20622124_1955853554671246_601554303327336992_n

“กฟผ. จัดกิจกรรมนี้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล ที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านต้อนรับจิตอาสาที่มาร่วมพิธีสืบชะตาบวชป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำเหนือเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เพื่อเติมความสมบูรณ์ให้ป่าชุมชนที่คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ด้านความพอเพียงจากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านวังไคร้ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จ มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และเพาะเห็ดเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน เมื่อเหลือก็นำไปจำหน่ายให้กับคนในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียน นับเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงระหว่างป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน” นายธาตรี กล่าว

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมทริปบริจาคคนละ 89 บาท เข้าโครงการ “89 บาท เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟป่า และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 89,000 ตัว รวมถึงล่องแพชมวิถีชีวิตและธรรมชาติอันสวยงามเหนือเขื่อนภูมิพลที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนอีกด้วย

20597376_1955816608008274_5476983313912916430_n

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในอีก 3 เส้นทาง ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดจันทบุรี และเส้นทางสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/egatreforest

Leave a Reply

ใส่ความเห็น