Home PR News ปิดฉากการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ปิดฉากการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

จอมพลังโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ทำผลงานยอดเยี่ยม ชนะเลิศรางวัลคะแนนรวมทีมหญิง และชาย ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทประชาชน ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วน ดวงอักษร ใจดี นักยกลูกเหล็กสาวรุ่นมากกว่า 90 กก.หญิง จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทุบสถิติประเทศไทย พร้อมคว้ารางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 และประเภทยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำหรับผลการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการชิงชัยวันสุดท้าย ผลปรากฏว่า รุ่น 105 กก. ชาย บายู ซาพูตรา จากอินโดนีเซีย คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าสแนตช์ 1 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 337 กก. ส่วน ติณณภพ กันระวังชัย จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ค 2 เหรียญเงิน จากท่าสแนตช์ น้ำหนักรวม 335 กก. และ เกียรติศักดิ์ ชาติกูล จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนตช์ และท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 294 กก.

 

ในรุ่นมากกว่า 90 กก.หญิง ดวงอักษร ใจดี จากเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ได้ 3 เหรียญทอง จากท่าสแนตช์ และ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 255 กก. ส่วน โซเนีย คาสเซนดรา จากรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนตช์ และท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 201 กก. ขณะที่ นฤมล ภูสิธานันทน์ จากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนตช์ และ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 183 กก.

 

รุ่นมากกว่า 105 กก.ชาย วิษณุ หาปูทน จากโรงเรียนกีฬานครราชสีมา เอ คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ค และ 1 เหรียญเงิน จากท่าสแนตช์น้ำหนักรวม 339 กก. ส่วน พิทยา ตีบนอก จากเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าสแนตช์ และ 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 338 กก. ขณะที่ รุ่งสุริยา ปัญญะ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก. 5 ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนตช์ และ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ค น้ำหนักรวม 311 กก.

 

หลังจบการแข่งขันประเภทประชาชน สรุปผลดังนี้ การสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประชาชนชาย ไม่มีการสร้างสถิติใหม่ ส่วนประชาชนหญิง บุญณธีร์ กล้ากสิกิจ รุ่น 90 กก. จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำลายสถิติ ท่าสแนทซ์ 1 กก. ทำลายสถิติท่าคลีนแอนด์เจิร์ค 1 กก. ทำลายสถิติน้ำหนักรวม 2 กก. และ ดวงอักษร ใจดี รุ่นมากกว่า 90 กก. จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำลายสถิติท่าสแนตซ์ 19 กก. ทำลายสถิติท่าคลีนแอนด์เจิร์ค 25 กก. ทำลายสถิติน้ำหนักรวม 34 กก. และได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนหญิง สำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนชาย ไม่มีผู้ที่เหมาะสม

 

สำหรับรางวัลคะแนนรวมทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ 639 คะแนน อันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 569 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 538 คะแนน อันดับ 4 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 367 คะแนน อันดับ 5 ซาบาห์ จากมาเลเซีย 229 คะแนน และ อันดับ 6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา บี 144 คะแนน ขณะที่รางวัลคะแนนรวมระดับทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ 593 คะแนน อันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ 585 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 500 คะแนน อันดับ 4 สโมสรราชนาวี เอ 490 คะแนน อันดับ 5 สโมสรราชนาวี บี 384 คะแนน และ อันดับ 6 สโมสรศรีสะเกษไพศาล – วิทยา 336 คะแนน

 

ส่วนรางวัลคะแนนรวมระดับประชาชนทีมหญิง และชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ 1,224 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 1 ได้ 1,131 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 992 คะแนน

 

สำหรับผลการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นั้น รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิง และชาย ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกีฬาชลบุรี เอ ได้ 1,182 คะแนน คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปครอง อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาอ่างทอง เอ 986 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ 851 คะแนน

 

ด้าน คะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิงชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาชลบุรี เอ 597 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาอ่างทอง เอ 546 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ 469 อันดับ 4 โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช เอ 444 คะแนน อันดับ 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 428 คะแนน และอันดับ 6 โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ เอ 425 คะแนน ส่วนรางวัลคะแนนรวมระดับทีมยุวชนชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาชลบุรี เอ 585 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 531 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาชลบุรี บี 514 คะแนน อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาอ่างทอง เอ 440 คะแนน อันดับ 5 โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ เอ 426 คะแนน และอันดับ 6 โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 ได้ 376 คะแนน

 

ส่วนนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชนชายได้แก่ ธีรพัฒน์ ชมชื่น รุ่น 56 กก. จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ยุวชนหญิง สุจิตรา ก้อนเงิน รุ่น 75 กก. จากโรงเรียนกีฬาชลบุรี