Home ประเด็นร้อน คนเคาะข่าว “ลดบทบาท กฟผ. เข้าทางใคร” ?

คนเคาะข่าว “ลดบทบาท กฟผ. เข้าทางใคร” ?

คนเคาะข่าว ลดบทบาท กฟผ.เข้าทางใคร ?

09/01/2018 จากกรณี ครม.วาง10 มาตรการลดบทบาท กฟผ.-ปตท. โดยอ้างว่าเพื่อให้พลังงานถูกลง ฟังการวิเคราะห์และมุมมอง ว่ามาตรการนี้จะส่งผลต่อทิศทาง 2 องค์กรอย่างไรและผลกระทบด้านพลังงานของไทยอย่างไร กับ รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม.และอดีต สปช.ด้านพลังงานและ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

Leave a Reply

ใส่ความเห็น