Home PR News ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2436 5360, 0 2436 5361, 0 2436 5386

หรือที่ Website : http://www.egat.co.th

Boss-EGAT

ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ6.54x10-มติชน-01

Leave a Reply

Leave a Reply