Home PR News EGCO แถลงผลการดำเนินงานปี 2561 กำไรสุทธิ 2.1 หมื่นล้านบาท

EGCO แถลงผลการดำเนินงานปี 2561 กำไรสุทธิ 2.1 หมื่นล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 21,073 ล้านบาท เล็งปันผลครึ่งปีหลัง 3.50 บาท พร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2562 มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst’s Briefing) ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ ว่าผลประกอบการของ EGCO Group ปี 2561 ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีกำไรสุทธิ 21,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 9,255 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 23,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 152 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากกำไรการขายสินทรัพย์ 3 แห่ง จำนวน 14,177 ล้านบาท ได้แก่ ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) บริษัท จีเดค จํากัด (GIDEC) และบริษัท Masinloc Power Partners Co.Ltd. (MPPCL) และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 9,195 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และเงินปันผลพิเศษจากการขายสินทรัพย์ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ เท่ากับบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตลอดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปี 2561 ได้แก่ การเข้าลงทุนสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท Paju Energy Service Co.,Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Paju ขนาดกำลังการผลิต 1,823 เมกะวัตต์ จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ การลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท SK E&S Co.,Ltd. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ LNG ดังนั้น นอกจากจะเป็นการขยายตลาดเข้าสู่พื้นที่ใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังเป็นโอกาสนำไปสู่ความร่วมมือในการทำธุรกิจ LNG ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศและประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิกในอนาคตด้วย โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

“EGCO Group เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างจำกัด บริษัทฯ จึงมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก โดยจะต่อยอดธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่มีฐานอยู่แล้ว ได้แก่ สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น เกาหลีใต้ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจ LNG โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งอย่าง บริษัท SK E&S Co.,Ltd. อย่างไรก็ตาม สำหรับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย EGCO Group มีความพร้อมสำหรับการลงทุนตามนโยบายของภาครัฐและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับใหม่ (PDP2018) โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ IPP บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันประมูลในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตก ภาคใต้ หรือภาคตะวันออก” นายจักษ์กริช กล่าว

ในปี 2562 บริษัทฯ เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 30,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า Paju ประเทศเกาหลีใต้ และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ รวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น 544 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าไซยะบุรี 160 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา 223 เมกะวัตต์ ในฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2562 และโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 161 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2565