Home เรื่องน่าสนใจ ปิดเทอมนี้เที่ยว “เมืองไฟฟ้า” แหล่งเรียนรู้คู่ความสนุก ใจกลางเมือง !!

ปิดเทอมนี้เที่ยว “เมืองไฟฟ้า” แหล่งเรียนรู้คู่ความสนุก ใจกลางเมือง !!

ปิดเทอมนี้ ไปเที่ยวที่ไหน ให้ได้สาระดีๆและความสนุกสนาน ?

ขอแนะนำ “เมืองไฟฟ้า : ELECTRIC CITY” แหล่งเรียนรู้พลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยใจกลางเมืองกรุงเทพฯ !!

“เมืองไฟฟ้า : ELECTRIC CITY” ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เกิดขึ้นจากการร่วมมือของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เกิดความเข้าใจด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

นิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ มีการทดลองเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างสนุกสนาน โดยนำเสนอความรู้ในรูปแบบสื่อผสมผสาน (Multimedia) ที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจ เป็นที่น่าจดจำต่อกลุ่มนักเรียน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในทุกแง่มุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในด้านพลังงานไฟฟ้า บนพื้นฐานความรู้ที่ได้รับ

เมืองไฟฟ้า พร้อมเปิดให้เที่ยวชมทั้งหมด 6 โซน ได้แก่

⚡ Zone 1 วิวัฒนาการไฟฟ้า (The Evolution of Electricity) พบกับประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าโลก (War of Currents) และต้นกำเนิดไฟฟ้าไทย “แสงแรกแห่งสยาม”

⚡ Zone 2 หลักการเกิดไฟฟ้า (Principles of Electricity) สนุกกับการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าช็อตและเกมแข่งขันผลิตไฟฟ้า (Megawatt Racing)

⚡ Zone 3 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation Technologies) เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท รู้จักการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมและสนุกกับเกมโรงไฟฟ้า

⚡ Zone 4 ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร (How Does Electricity Come to Our Houses ?) ไขข้อสงสัยว่าไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร

⚡ Zone 5 เผชิญวิกฤติพลังงานไฟฟ้า (Facing Electricity Crisis) สัมผัสประสบการณ์ไฟฟ้าสร้างสุขจะเป็นอย่างไร…หากเราไม่มีไฟฟ้า

⚡Zone 6 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Energy Conservation) รู้ทันสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของไทยและของโลก ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนุกสนานกับเกมทดสอบความรู้

นอกจากนี้สามารถอ่านหนังสือ “เมืองไฟฟ้า” ซึ่งจัดทำควบคู่ไปกับนิทรรศการ “เมืองไฟฟ้า” ได้ที่

http://www.egat.co.th/images/information/pubdocs/2560/EGAT-wonderland.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773

สามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา : 09.00-16.30 น.