Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน ชาว ตจว. ได้เฮ !! กฟผ. เล็งผุดสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า

ชาว ตจว. ได้เฮ !! กฟผ. เล็งผุดสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า

ชาว ตจว. ได้เฮ !! กฟผ. เล็งผุดสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า 

screenshot-www.matichon.co.th 2016-09-12 10-01-02

 

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กฟผ.ไม่ตกขบวน ประกาศตั้งสถานีชาร์ทไฟฟ้าถนนตจว.ปี60

http://www.matichon.co.th/news/278413

 

Leave a Reply

Leave a Reply