Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม กว่า 20 ปี กว่า 16,000 ฝาย ร่วมพลิกฟื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์ ณ เขื่อนภูมิพล

กว่า 20 ปี กว่า 16,000 ฝาย ร่วมพลิกฟื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์ ณ เขื่อนภูมิพล

จากปี 2539 ถึงปัจจุบัน ได้ร่วมกันสร้างฝายไปแล้วจำนวนกว่า 16,000 ฝาย

forest

จากความร่วมมือของคนในชุมชน เครือข่ายคนรักษ์ป่า และ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ที่ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมพลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ ปี 2539 ถึง ปัจจุบัน ได้ร่วมกันสร้างฝายไปแล้วจำนวนกว่า 16,000 ฝาย ส่งผลให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์

538403

มีอาหารป่ามากขึ้น เช่น เห็ดโคน เห็ดไข่เหลือง เห็ดต่างๆ หน่อไม้ และอื่นๆ

538390

ลดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ที่เคยท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทำมาหากินในพื้นราบ(ฝายช่วยชะลอน้ำได้ดี)

538396

เกิดความชุ่มชื้นในผืนป่านานมากขึ้น เมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆหล่น และขึ้นเองโดยธรรมชาติ ป่าอุดมสมบูรณ์ (ป่าปลูกป่า แบบคนไม่ต้องปลูก)538410

เป็นแหล่งท่องเที่ยว แนวธรรมชาติ (ผู้ปกครองพาเด็กๆ ไปเล่นน้ำหน้าฝายเป็นจำนวนมาก)

538391

ฝายจะช่วยดักตะกอนไว้ ทำให้น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำมีคุณภาพ

538411

อีกหนึ่งความสำคัญนั่นก็คือ ฝายทำให้มีน้ำในลำห้วยตลอดทั้งปีเป็นแนวป้องกันไฟเปียก รวมถีงเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขื่อนภูมิพล กฟผ. และพี่น้องชุมชนฯกับเครือข่ายคนรักษ์ป่าทุกภาคส่วน ทำให้เกิดความรักสามัคคีร่วมปกป้องผืนป่า สร้างการมีส่วนร่วมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Credit :  อรรณพ โหรวิชิต 

Leave a Reply

ใส่ความเห็น