Home เรื่องน่าสนใจ “บ้านรักษ์พลังงาน” ต้นแบบบ้านน่าอยู่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

“บ้านรักษ์พลังงาน” ต้นแบบบ้านน่าอยู่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

หากใครได้ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา น่าจะจำได้ดีในส่วนของบ้านสไตล์โมเดิร์น สีขาวหลังงาม ภายใต้ชื่อว่า “บ้านรักษ์พลังงาน” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในบ้านพักอาศัย การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการใช้พลังงานหมุนเวียน ไว้ภายในบ้านดังกล่าว และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมเป็นโอกาสดีที่จะได้ส่งต่อความรู้ไปสู่สังคมอย่างไม่มีสิ้นสุด กฟผ. จึงได้นำบ้านรักษ์พลังงานมาติดตั้งภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยพร้อมเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การปลูกต้นไม้ หิ้วถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติกเท่านั้น แต่พฤติกรรมการอยู่อาศัยภายในบ้านซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวก็สามารถเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วย “รักษ์โลก” ได้เช่นกัน เพราะรู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยมีอัตราส่วนร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้าง “บ้านรักษ์พลังงาน” เพื่อเป็นบ้านต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน

“บ้านรักษ์พลังงาน” หรือบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient House) คือทางออกที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างไปจนถึงการอยู่อาศัย ทิศทางของบ้าน ตำแหน่งของช่องลม ตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ การใช้วัสดุประหยัดพลังงาน รวมทั้งการปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นเป็นการจำลองบ้านพักอาศัย บ้านรักษ์พลังงานหลังนี้มีขนาดความสูง 2 ชั้น ภายในบ้านนำเสนอเนื้อหาความรู้ 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย
1. การเลือกใช้วัสดุโครงสร้างบ้าน ซึ่งจะบอกเล่าตั้งแต่การเลือกทิศทางที่ตั้งอาคาร การเลือกวัสดุเพื่อการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้า เพดาน สีที่ป้องกันความร้อนและความชื้นได้
2. การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ หลอดไฟ
3. การนำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในบ้านเรือนได้อย่างเสถียร
4. การจัดการน้ำในครัวเรือน คือระบบการใช้น้ำและบำบัดน้ำ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง พร้อมร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งโอกาสนี้ได้เสริมทัพความรู้ด้านพลังงานให้แน่นเข้าไปอีกด้วย “บ้านรักษ์พลังงาน” จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านลองแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชม แล้วจะรู้ว่าเพียงแค่อยู่บ้าน เราทุกคนก็สามารถมีส่วนช่วยในการรักษ์โลกได้เช่นกัน