Home PR News ชมสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ ในงาน ‘INNOVATION THAILAND EXPO 2018’

ชมสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ ในงาน ‘INNOVATION THAILAND EXPO 2018’

นวัตกรรมมักเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจได้อยู่เสมอ บางนวัตกรรมก็ทำให้แปลกใจว่ามีแบบนี้ด้วยหรือ? เรียกได้ว่านึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะพัฒนามาเป็นนวัตกรรมได้ แต่บางนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่พัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น เจ๋งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตของเราเกิดความสะดวกสบายขึ้น

สำหรับใครที่สนใจในเรื่องนวัตกรรมก็ขอแนะนำงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” โดยจะมีการแสดงผลงานนวัตกรรมจาก 150 หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน กว่า 250 ผลงาน ถือเป็นงานแสดงด้านนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของไทย โดยจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะของงานเทศกาลนวัตกรรม ที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปในคราวเดียวกัน

ภายในงานจะมีการแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนนิทรรศการ “นวัตกรรมประเทศไทย” ที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรม 70 ผลงาน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ 30 ผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา

โซนนิทรรศการ “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)” ที่ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ 100 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซนนิทรรศการ “อาชีพในศตวรรษที่ 21” ที่จะเสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โซนนิทรรศการ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” ที่จะมีการนำเสนอนวัตกรรมจาก 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร และ โซนนิทรรศการ “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย

สำหรับ กฟผ. เอง ได้มีการออกบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด ‘นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ โดยเนื้อหาจะนำเสนอรายละเอียดนวัตกรรมเด่นๆ ของ กฟผ. จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

1. หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าขณะจ่ายไฟ Main Bus Support จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด “46th International Exhibition of Innovations Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

2. การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการทำ PSS Tuning แบบ Frequency Injection จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) ได้เหรียญทองและรางวัลพิเศษจากประเทศจีน ในเวทีการประกวด “46th International Exhibition of Innovations Geneva”

3. โครงการระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 จากศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.)

4. ผลงานวิจัยรถไฟฟ้าดัดแปลง โดยจัดแสดงรายละเอียดการวิจัยในแต่ละขั้นตอน

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่น่าสนใจจากหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมายที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยผู้ปฏิบัติงานที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ฮอลล์ 98 ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เผื่อจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ มาพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์การของเราไปในอนาคต