Home Exclusive Talk คิดอย่างไร กับ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” (โรงไฟฟ้าจิมาห์ ประเทศมาเลเซีย)

คิดอย่างไร กับ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” (โรงไฟฟ้าจิมาห์ ประเทศมาเลเซีย)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมของไทย มีความคิดเห็นอย่างไร กับ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” ??

จากการดูงานเชิงประจักษ์ของนักวิชาการจากสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่โรงไฟฟ้าจิมาห์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

ใส่ความเห็น