Home เรื่องน่าสนใจ โรงไฟฟ้า “แอลเอนจี” ดีกว่า “ถ่านหิน” จริงหรือ? : มนูญ ศิริวรรณ

โรงไฟฟ้า “แอลเอนจี” ดีกว่า “ถ่านหิน” จริงหรือ? : มนูญ ศิริวรรณ

โรงไฟฟ้า “แอลเอนจี” ดีกว่า “ถ่านหิน” จริงหรือ?

การที่มีนักการเมืองออกมาเสนอความเห็นให้สร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซแอลเอนจี แทนที่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ก๊าซแอลเอนจีมีราคาถูกลงมาก สามารถแข่งขันกับการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าได้ การลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแอลเอนจีก็ถูกกว่า ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่า ปล่อยมลภาวะน้อยกว่า และการคัดค้านจากชุมชนในพื้นที่ก็น่าจะน้อยกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น

ผมไม่แน่ใจว่าการเสนอความเห็นดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาโครงการเปรียบเทียบกันอย่างเป็นระบบและเป็นวิชาการหรือไม่ หรือเป็นแต่เพียงความเห็นที่ต้องการลดความขัดแย้งในพื้นที่ซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงสำคัญของพรรค ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่พรรคการเมืองควรจะแสวงหาทางออกให้กับประชาชน แต่ทางออกนั้นควรผ่านการศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต

ในประเด็นเรื่องราคาและระยะเวลาของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองชนิด รวมทั้งการปลดปล่อยมลภาวะนั้น ผมอยากทิ้งไว้เป็นประเด็นให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ได้ถกเถียงกัน แต่ในประเด็นเรื่องของราคาเชื้อเพลิงทั้งสองชนิดนั้น ผมอยากให้ข้อคิดไว้ดังนี้ครับ

เรื่องราคาของเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากต้องพิจารณาเรื่องของราคาสูงต่ำเปรียบเทียบกันแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่ต้องนำมาพิจารณาคือ ความผันผวนของราคา โดยเฉพาะความผันผวนของราคาในระยะยาว เพราะโรงไฟฟ้าต้องลงทุนสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน 15-20 ปี

เป็นที่ยอมรับว่าราคาก๊าซแอลเอนจีในปัจจุบันมีราคาถูกลงกว่าเมื่อสองปีก่อนมาก โดยราคานำเข้าของปตท.สูงสุดเมื่อปี 2558 อยู่ที่ 15.24 $/ล้านบีทียู และต่ำสุดในปี 2559 อยู่ที่ 4.15 $/ล้านบีทียู แตกต่างกันถึง 11.09 $/ล้านบีทียู หรือ 267% จากราคาต่ำสุด หรือเอาราคาเฉลี่ยสองปีมาเทียบกันก็ยังต่างกัน 3.30 $/ล้านบีทียู หรือ 53%

ในขณะที่ราคาถ่านหินตรวจสอบย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554-59 จากตัวเลขนำเข้าของกรมศุลกากร ราคานำเข้าเฉลี่ยในแต่ละปีจะอยู่ระหว่าง 53.93-84.36 $/ตัน แตกต่างกัน 30.43 $/ตัน หรือ 56% จากราคาต่ำสุดเฉลี่ย และถ้าเอาราคานำเข้าสูงสุด/ต่ำสุดมาเปรียบเทียบกัน จะแตกต่างกัน 44.79 $/ตัน หรือ 90% จากราคาต่ำสุด แต่ระยะเวลาห่างกัน 5 ปี

ถ้าดูตามข้อมูลข้างต้นจะพบว่าราคาก๊าซแอลเอนจีมีความผันผวนด้านราคามากกว่าถ่านหินมาก ถึงแม้ราคาก๊าซแอลเอนจีจะถูกลงมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา และจะยังไม่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วนักในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่า ราคาแอลเอนจีจะไม่กลับขึ้นไปที่ 12-15 $/ล้านบีทียูเหมือนในอดีต เพราะล่าสุดราคาแอลเอนจีก็ขึ้นไปอยู่ที่ 9.25 $/ล้านบีทียูแล้ว ในขณะที่ราคาถ่านหินถึงแม้จะนำเข้าเหมือนกัน แต่มีเสถียรภาพกว่ามาก ดูได้จากราคานำเข้าย้อนหลังหกปีไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

นอกจากเรื่องราคาและความผันผวนของราคาในระยะยาวแล้ว สิ่งที่ต้องนำมาคำนึงถึงอีกประการหนึ่งคือเรื่องการปรับสมดุลพลังงาน และการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงของประเทศ การใช้ก๊าซแอลเอนจีในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกจากไม่ได้ลดความเสี่ยงเรื่องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากจนเกินไปแล้ว กลับจะทำให้เราต้องไปพึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย

ส่วนเรื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงนั้นคงไม่ต้องพูดถึง เพราะคงไม่มีคนสติดีๆคนไหนจะเห็นด้วยได้หรอกครับ !!!

 

มนูญ ศิริวรรณ