Home PR News เปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการศึกษา แก่เยาวชน อ.แม่เมาะ

เปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการศึกษา แก่เยาวชน อ.แม่เมาะ

เมื่อกล่าวถึง “การศึกษาต่อต่างประเทศ” คงเป็นหนึ่งในความฝันของเด็กหลาย ๆ คน ที่จะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อพร้อม ๆ กับพัฒนาความสามารถด้านภาษา เปิดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป หากแต่ว่าประตูแห่งการศึกษานี้อาจมิได้เปิดไว้ให้ทุกคนที่ต้องการ ฉะนั้นการหยิบยื่นโอกาสเพื่อการศึกษาต่อจึงมีความหมายต่ออนาคตของเด็ก ๆ อีกหลายคน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา จึงเป็นรับผู้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เข้ารับทุนในการศึกษา จากบริษัท China Southern Power Grid Co.,Ltd (CSG) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (Kunming University of Science and Technology) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (Bachelor’s Degree in Electric Engineering and Automation) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2562 มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวณัฐธิชา เปี้ยสาย, นางสาวรุ่งรัตน์ อุตตะโปน จากโรงเรียนสบจางวิทยา และนางสาวอรนภา ชุมภูสืบ, นางสาวฤทัยกานต์ อินปัญโญ จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นางสาวอรนภา ชุมภูสืบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ได้รับทุน ฯ กล่าวว่า รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วเห็นรุ่นพี่ได้รับทุนเลยอยากได้บ้าง จึงตั้งใจเรียนหนังสือและรอยื่นเรื่องขอรับทุน ซึ่งการไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับตน Kunming University of Science and Technology มีความโด่นเด่นด้านวิศวกรรม อีกทั้งประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงและกว้างขวาง ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้ นอกจากจะได้ภาษาแล้วยังได้ความรู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพอีกด้วย ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ และ บริษัท CSG ที่สานฝันของหนูให้เป็นจริง

นางอำพร ชุมภูสืบ มารดา นางสาวอรนภา ชุมภูสืบ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ลูกเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เขาหวังอยากเรียนสูง ๆ มีงานที่มั่นคง มีอนาคตที่ดีเพื่อให้พ่อและแม่สบาย ครั้งนี้เขาทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งทางครอบครัวเราไม่ได้มีเงินเดือนประจำ เป็นลูกจ้างรายวัน วันใดติดธุระหรือไม่สบายก็ไม่ได้เงิน โอกาสที่จะส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศเป็นไปได้ยากมาก ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่มอบสิ่งดี ๆ ให้ครอบครัวเรา ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสทางการศึกษา เชื่อว่าเด็ก ๆ ที่ได้รับโอกาส จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปของอำเภอแม่เมาะ และสามารถกลับมาพัฒนาอำเภอแม่เมาะได้ในอนาคต

นางสาวฤทัยกานต์ อินปัญโญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ได้รับทุน ฯ กล่าวว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มาก ส่วนตัวมีความสนใจอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วบวกกับทุนที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศจีน แน่นอนว่าจะได้ทั้งภาษาจีน วัฒนธรรมจีน การสื่อสารกับเพื่อต่างชาติ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น และที่สำคัญคือความก้าวหน้าในอนาคต มีหน้าที่การงานที่ดี เมื่อได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของใครหลาย ๆ คน คิดว่าจะต้องพยายามเรียนรู้ให้มาก จะทำทุกอย่างให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถของตน

นายอนุฤทธิ์ อินปัญโญ บิดา นางสาวฤทัยกานต์ อินปัญโญ กล่าวว่า ชีวิตชนบททำอาชีพเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศได้แน่ ๆ แต่โครงการนี้ได้ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้มีโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศ ขอบคุณ กฟผ. และ บริษัท CSG ที่สานฝันเด็กชนบทให้เป็นจริง เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำความรู้ ประสบการณ์กลับมาพั ฒนาบ้านเกิด ชุมชน สังคมต่อไป

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2. กล่าวว่า หลังจากที่รับเรื่องจากทางบริษัท CSG กฟผ.แม่เมาะ จึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมคัดเลือกนักเรียนใน อ.แม่เมาะ ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ซึ่งทุนการศึกษานี้ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชน อ.แม่เมาะ ที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่ มีความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งน้อง ๆ ยังมีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอย่างมาก นอกจากนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ สามารถนำความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้มาพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนกลับมาพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ ให้สมกับที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวแม่เมาะ และ กฟผ.