Home PR News กฟผ. แจงข้อเท็จจริง !! เหตุดินสไลด์แม่เมาะ

กฟผ. แจงข้อเท็จจริง !! เหตุดินสไลด์แม่เมาะ

ตามที่ เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ ได้นำเสนอข่าวประเด็น “น่ากลัว! พบถนนเข้าเหมืองแม่เมาะ เกิดรอยแยกยาวกว่า 100 เมตร หลังดินทิ้งสไลด์ตัวครั้งใหญ่” (https://mgronline.com/local/detail/9610000029310) เผยแพร่วันที่ 24 มีนาคม 2561 นั้น กฟผ. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1.       กรณีถนนแตกร้าวมีหลายจุด ยังไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้านกังวลว่าซ่อมถูกวิธีหรือไม่

กฟผ. ขอชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมธรณีเหมืองแม่เมาะ ได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นรอยแตกในลักษณะที่พบได้ทั่วไปจากการใช้งาน และไม่พบการทรุดตัวของดินบริเวณดังกล่าว จึงได้ทำการซ่อมแซมผิวถนน โดยใช้ยางแอสฟัลท์ (Asphalt) ปิดรอยแตกเพื่อให้ใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว รวมทั้งตามปกติจะมีการติดตามตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้ว

2.       กรณีการค้นหาผู้สูญหายยังไม่คืบหน้า 

กฟผ. ขอชี้แจงว่า ได้ร่วมมือกับ สภ..แม่เมาะ โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ พบว่า พื้นดินมีการอ่อนตัว หากทำการขุดต่อไปอาจเกิดการทรุดตัวจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องยุติการขุดค้นหาชั่วคราว และจะทำการค้นหาต่อโดยใช้เครื่องมือตรวจหาวัตถุใต้ผิวดิน (Ground Penetration Radar) เพื่อสแกนหาวัตถุใต้พื้นดินแทน ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าและสามารถช่วยค้นสิ่งที่ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ กฟผ. มิได้นิ่งนอนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีข่าวบุคคลสูญหายนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ กฟผ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมทำความเข้าใจกับครอบครัวและญาติ เพื่อให้ทราบเท็จจริงถึงเรื่องที่ กฟผ. ห่วงใยและพร้อมช่วยเหลือในการค้นหาอย่างเต็มที่ 

3.       กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านดง อยากให้เร่งอพยพราษฎรในรัศมี 5 กิโลเมตร

กฟผ. ขอชี้แจงว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ตามความสมัครใจ กระทรวงพลังงานและจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีส่วนราชการ กฟผ. และตัวแทนราษฎรร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการโยกย้าย แต่มีความล่าช้าเนื่องจาก มีขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งปัจจุบันในส่วนของอ่างเก็บน้ำ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 ส่วนพื้นที่จัดสรรอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมสาธารณูปโภค อาทิ ถนน ระบบไฟฟ้าและประปา เพื่อให้พร้อมรองรับการอยู่อาศัยใหม่ต่อไป