Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน วิวาทะที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึง !! จากปากของ NGO #3

วิวาทะที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึง !! จากปากของ NGO #3

วิวาทะที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงจากปากของ NGO #3

ตอบข้อสงสัยจากNGO “ทั่วโลกเลิกใช้ถ่านหินกันแล้วจริงหรือ?”

ความจริงคือ…”จริงอยู่ ที่บางประเทศประกาศจะเลิกใช้ถ่านหิน เช่น เยอรมนี แต่เมืองเบียร์ขอเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงปี 2050
ส่วนอังกฤษจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทดแทน


บางประเทศ ภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัวจึงหยุดสร้างไว้ก่อน อย่างเช่น จีน ซึ่งก่อนหน้านี้จีนได้ระดมสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จนทำให้เกิดภาวะ Over Capacity


ขณะที่ บางประเทศเลิกโรงไฟฟ้าเก่า แต่สร้างทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น สหรัฐ
ส่วนบางประเทศยังมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้น เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ขณะที่ หลายประเทศยืนยันใช้ถ่านหินต่อไป ทั้งสหรัฐ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ

16179715_970895436343832_694182470999206194_o

Leave a Reply

Leave a Reply