Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Tokai 2 ประเทศญี่ปุ่นกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง หลังผ่านกฎมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Tokai 2 ประเทศญี่ปุ่นกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง หลังผ่านกฎมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Tokai 2 ประเทศญี่ปุ่นกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง หลังผ่านกฎมาตรฐานความปลอดภัยฉบับใหม่

สำนักงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น (Japanese Nuclear Regulation Authority – NRA) อนุมัติให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Tokai 2 กำลังผลิต 1,060 เมกะวัตต์ ในจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ที่นับเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่าที่สุดในญี่ปุ่นกลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง หลังจากบริษัทพลังงานปรมาณูญี่ปุ่น (Japan Atomic Power Company – JAPC) ที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าได้ยื่นรายงานมาตรการความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการสร้างแนวกำแพงกั้นน้ำทะเล ที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม 2564

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Tokai 2 เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2521 และนับเป็นหนึ่งในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เก่าที่สุด ที่ยื่นความจำนงขอกลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าภายใต้กฎความปลอดภัยใหม่ โดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Tokai 2 ได้หยุดเดินเครื่องหลังจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเกิดอุบัติภัยในปี 2554 และหนึ่งในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่มีจำนวนรวม 3 เครื่อง ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ ก่อนที่ระบบต่างๆ จะสามารถปิดตัวลงได้อย่างปลอดภัย

แม้ว่าโรงไฟฟ้าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ที่มีความเข้มงวดขึ้น แต่จะหมดอายุการใช้งาน 40 ปี ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดไว้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งภายใต้กฎควบคุมในปัจจุบัน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีอายุการใช้งาน 40 ปี และสามารถต่ออายุการใช้งานได้สูงสุด 20 ปี โดยขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถผ่านกฎความปลอดภัย ณ ขณะนั้นหรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Tokai 2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี บริษัท JAPC ได้ยื่นความจำนงขอต่ออายุการใช้งานอีก 20 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก NRA ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ที่มา

 1,060 MW Tokai-2 nuclear reactor passes new standards

https://asian-power.com/project/news/1060-mw-tokai-2-nuclear-reactor-passes-new-standards