Home ประเด็นร้อน PDP 2018 อนาคตไฟฟ้าไทย สุดท้ายอยู่ในมือใคร ????

PDP 2018 อนาคตไฟฟ้าไทย สุดท้ายอยู่ในมือใคร ????

PDP 2018 อนาคตไฟฟ้าไทย…สุดท้ายอยู่ในมือใคร????

หลังจากรอผลกันมาพักใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้เคาะ PDP2018 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งยอมรับว่า ผมตกใจไม่น้อยที่มีสาระสำคัญ คือ สัดส่วนกำลังผลิตของ กฟผ. จะลดลงเหลือเพียง 24% เท่านั้น

ปัจจุบัน หลายคนอาจจะเข้าใจว่า กฟผ. เป็นผู้ผูกขาดระบบการผลิตไฟฟ้าในไทย แต่หลังจากที่มีการเปิดให้เอกชนเข้ามาผลิตไฟฟ้าได้ สัดส่วนของ กฟผ. ก็ลดลงเรื่อยๆ จากประมาณ 10 กว่าปีที่แล้วที่อยู่ที่ 50% แต่ตอนนี้ กลับจะเหลือเพียง 24%

ที่ออกมาบอกว่า ‘ตกใจ’ ก็เพราะว่า ผมเห็นว่า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือน้ำ น่าจะต้องให้รัฐดูแล เพราะว่าเป็นสิ่งที่ ‘ประชาชนทุกคน’ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ และต้องมีราคาที่เป็นธรรม

ที่ผมเป็นห่วงก็คือ กฟผ. ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศมาโดยตลอด อย่างเช่นเหตุการณ์ที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของลาวที่ส่งเข้าประเทศไทยขัดข้อง ในช่วงกลางปีที่แล้ว จนทำให้กำลังผลิตลดลงฉับพลัน ความถี่ไฟฟ้าตกลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งโรงไฟฟ้าเอกขนขนาดเล็ก (SPP) ปลดตัวเองออกจากระบบลงทันที! กฟผ. จึงต้องเร่งบริหารจัดการ และรีบเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว

ภาวะดังกล่าวบอกอะไร??

บอกว่า ในท้ายที่สุดแล้ว ความสามารถในการรับภาระต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
“กฟผ. ต้องเป็นผู้แบกรับ ในฐานะหน่วยงานผลิตไฟฟ้าของรัฐ” เพื่อให้ไฟฟ้าสามารถเดินได้ต่อเนื่อง ให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้

และอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า เมื่อภาครัฐลดสัดส่วนการผลิตลง ผู้ที่ได้รับอานิสงส์เข้ามาแทนก็คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ทำให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่า ประเด็นนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสงสัยที่ หรืออะไรที่เคลือบแคลงมากกว่าที่เห็นอยู่เปลือกนอกหรือไม่

#PDP2018