Home PR News กฟผ. JERA และ POYRY พร้อมเปิดตัว POMBOK คู่มือบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

กฟผ. JERA และ POYRY พร้อมเปิดตัว POMBOK คู่มือบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Power Plant Operation and Maintenance Community Call” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท JERA Co., Inc. และบริษัท POYRY Energy จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “GrowingTogether” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

เพื่อให้บุคลากรด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมของ กฟผ. มีความสามารถเทียบเคียงกับผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำจากต่างประเทศในระดับสากล โดยการร่วมจัดทำคู่มือบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน POMBOK

สำหรับไฮไลท์ในงานนี้ คือ การเปิดตัวหนังสือคู่มือการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน หรือที่เรียกว่า POMBOK (Thermal Power Plant Operation and Managem. ent Body of Knowledge) ที่ กฟผ. ได้ร่วมเขียนคู่มือดังกล่าวร่วมกับ บริษัท JERA Co., Inc. และบริษัท POYRY Energy จำกัด และบริษัทชั้นนำผลิตไฟฟ้าในยุโรป และอเมริกา ซึ่ง กฟผ. ได้รับมอบหมายให้เขียนคู่มือในเรื่องการเดินเครื่อง (Operation) และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Maintenance) ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ทั้งนี้ คณะจัดทำ POMBOK ได้นำแนวคิด 3E+S เป็นแนวคิดหลักในการจัดทำหนังสือคู่มือเล่มนี้ นั่นคือ Economic Efficiency ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า มีความพร้อมจ่ายEnergy Stabilityมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงโรงไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นมารถรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ Environmental Conservation การควบคุมการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ Safety หลักความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าการบริหารจัดการ

ในส่วนเนื้อหา POMBOK ซึ่งมีทั้งหมด 13 บท คณะผู้จัดทำคู่มือนี้ จะร่วมเล่าถึงประสบการณ์ เจตนารมณ์ อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทมีความสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะเรื่อง Operation ซึ่งประกอบไปด้วย 1) Equipment Specification : Planning and Finalization 2) Plant Upgrade 3) Performance Confirmation 4) Operation Planning 5) Operation 6) Maintenance 7) Analysis / Evaluation / Diagnosis / Kaizen 8) Organization 9) Staffing 10) Training 11) Budgeting 12) Reporting และ13) Risk and Opportunity

สำหรับหนังสือคู่มือ POMBOK ได้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ณ บริษัท JERA Co., เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการจัดงานครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดตัว POMBOK ครั้งที่ 2 ซึ่งต่อจากนี้จะไปเปิดตัวในอเมริกา และยุโรปต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น ในวันดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อหารือว่าจะส่งมอบลิขสิทธิ์ของหนังสือคู่มือ POMBOK เล่มนี้ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อเป็นรายได้ขององค์กรที่ได้รับต่อไป