Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม รายการบางอ้อ พาบุกพิสูจน์ “หมอกไอน้ำ” โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.

รายการบางอ้อ พาบุกพิสูจน์ “หมอกไอน้ำ” โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.

บางอ้อ : กฟผ. หมอกไอน้ำที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

Leave a Reply

ใส่ความเห็น