Home เรื่องน่าสนใจ ศูนย์ควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่โปรตุเกส ทำทุกอย่างได้ด้วยเพียงปลายนิ้ว

ศูนย์ควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่โปรตุเกส ทำทุกอย่างได้ด้วยเพียงปลายนิ้ว

ศูนย์ควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่โปรตุเกส ทำทุกอย่างได้ด้วยเพียงปลายนิ้ว

 พลังงานหมุนเวียนอาจมีความไม่แน่นอน และความผันผวน

แต่ “ศูนย์ควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” ของบริษัท EDPR ประเทศโปรตุเกส เป็นศูนย์ฯ ควบคุมสุดล้ำที่สามารถสั่งเดินเครื่อง และควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

💫 สามารถติดตามความพิเศษของศูนย์ฯ แห่งนี้ หรือ Remote Operation and Dispatch Center (RODC) ได้พร้อมๆ กันได้ใน Social Scoop

📌 รู้จัก ศูนย์ควบคุมและสั่งการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ EDRP และระบบไฟฟ้าโปรตุเกสให้มากขึ้น 

💛 ทั้งนี้ เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทย กฟผ. ก็มีแผนตั้ง “ศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” เพื่อมาช่วยให้คาดการณ์พลังงานหมุนเวียน และสร้างความมั่นคงในระแบบไฟฟ้าของประเทศเช่นเดียวกัน