Home Exclusive Talk คุยเรื่องความจำเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ กับนายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน

คุยเรื่องความจำเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ กับนายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน

คุยเรื่องความจำเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ กับ นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน

“ต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ภาคใต้ เพื่อทำให้ภาคใต้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้”

สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าภาคใต้ตอนนี้เป็นอย่างไร?

ถ้าเราดูย้อนหลัง 3-4 ปี จะพบว่า การใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในประเทศ อัตราการใช้ไฟเติบโต 4-5% ฉะนั้น เมื่อไรก็ตามที่อัตราการเติบโตของภาคใต้ยังเป็นแบบนี้ ภายใต้ 3-4 ปีข้างหน้า กำลังผลิตติดตั้งกับความต้องการไฟฟ้าจะเท่ากัน และการสร้างโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งอย่างน้อยต้องใช้เวลา 4-5 ปี

ฉะนั้น ถ้าลงมือสร้างวันนี้ อีก 5 ปีข้างหน้าใช้ได้ก็จะพอดีกับความเติบโต ความต้องการไฟฟ้าภาคใต้

 

โรงไฟฟ้าจำเป็นต่อภาคใต้อย่างไร?

ต้องดูกันที่กำลังการผลิตสำรอง ซึ่งขณะนี้ เราอาจจะเห็นว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าภาคใต้มีถึง 3,000 เมกะวัตต์ แต่ว่า ต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก 2,700 เมกะวัตต์ ก็เลยคิดว่าเรามีกำลังเหลือถึง 300 เมกะวัตต์ ก็น่าจะเพียงพอ แต่ความจริงแล้ว กำลังผลิตติดตั้งไม่ได้หมายความว่า จะผลิตได้ 3,000 เมกะวัตต์ตลอดเวลา เพราะว่า 3,000 เมกะวัตต์ ส่วนหนึ่งเป็นกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจจะผลิตได้ในบางช่วงเท่านั้น เช่น กำลังผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล กำลังผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน เช่น เขื่อนบางลาง เขื่อนเชี่ยวหลาน

ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,700 เมกะวัตต์ ก็เป็นกำลังผลิตจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งก๊าซจากอ่าวไทย และก๊าซจากพื้นที่ร่วมพัฒนาไทย-มาเลซีย

ฉะนั้น เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเรื่องก๊าซธรรมชาติ เราก็จะพบว่า กำลังการผลิตที่อาศัยก๊าซก็อาจจะไม่สามารถผลิตได้ เราก็ไม่สามารถมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพอสำหรับจ่ายไฟฟ้าในภาคใต้ได้ ก็ต้องเอาไฟฟ้าจากภาคกลางมาช่วย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เอาไฟฟ้ามาช่วยอยู่แล้ว เกือบทุกวัน วันละ 500-600 เมกะวัตต์ ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่า ต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ภาคใต้ เพื่อทำให้ภาคใต้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องไปเอาไฟฟ้าจากที่อื่น

Leave a Reply

ใส่ความเห็น