Home เรื่องน่าสนใจ ครบรอบ 53 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ครบรอบ 53 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ครบรอบ 53 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และยังเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฐานันดรศักดิ์ในขณะนั้น) ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนอุบลรัตน์”

วัตถุประสงค์ ของการสร้างเขื่อนนี้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.4 เมกะวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 25.2 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 65,680,181 เมกะวัตต์ ต่อปี การชลประทานเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับพื้นที่เกษตรใรจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม กว่าสองแสนไร่ ช่วยการบรรเทาอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2523 ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่มาก กฟผ. จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อให้สามารถเผชิญกับอุทกภัยขนาดเช่นที่เคยเกิดขึ้น หรือขนาดใหญ่กว่าที่เคยเกิดขึ้นได้ งานก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนอุบลรัตน์ได้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2527 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2530
.
#ครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ #กฟผ#50ปีกฟผเพื่อชีวิตที่ดีกว่า