รวมคลิปวีดีโอหน้ารู้

กฟผ. กับ ชุมชน “ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ”

28 June 2017
1886 ครั้ง

โรงไฟฟ้าจะนะ กับ ชุมชนท้องถิ่น

7 June 2017
3450 ครั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ตอน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

31 May 2017
3328 ครั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ตอน โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ

5 May 2017
1788 ครั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ตอน “โรงไฟฟ้าดีเซล”

4 May 2017
2571 ครั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ตอน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

1 February 2017
1286 ครั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ตอน “โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม”

1 February 2017
1365 ครั้ง

ทำไม? จึงต้องมีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

27 January 2017
1681 ครั้ง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

27 January 2017
1575 ครั้ง

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยคืออะไร ?

27 January 2017
1423 ครั้ง

รายการบางอ้อ : กฟผ. เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา

1 December 2016
1248 ครั้ง

รายการบางอ้อ พาชม ราชานุรักษ์ ขุมทรัพย์แห่งความรู้ เขื่อนศรีนครินทร์

25 November 2016
1392 ครั้ง

ส่งเสริมวิถีชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

31 May 2016
1101 ครั้ง

ลดไฟหน้าร้อน … ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5

26 May 2016
1323 ครั้ง

ลด Peak Load ช่วยคุณประหยัดค่าไฟ ช่วยชาติประหยัดพลังงาน

18 May 2016
1178 ครั้ง

คิดรอบด้าน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17 May 2016
1207 ครั้ง

ไอน้ำคืนสู่ฟ้า ต้นหญ้าคืนสู่ดิน

12 May 2016
4241 ครั้ง

คิดอย่างชาญฉลาด ช่วยชาติลดโลกร้อน

11 May 2016
1564 ครั้ง

ทำพรุ่งนี้ให้ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า

10 May 2016
2113 ครั้ง

เทคโนโลยีก้าวหน้า ผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นมิตร

10 May 2016
1447 ครั้ง

Energy Update ตอน 47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

10 May 2016
1536 ครั้ง