Home Youtube Video ทำพรุ่งนี้ให้ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า

ทำพรุ่งนี้ให้ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า

ทำพรุ่งนี้ให้ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่า

รัฐบาลไทย ยังคงต้องเดินหน้าสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ประชาชนเองก็มีสิทธิ์ตรวจสอบ และตั้งข้อคำถาม หากมีข้อข้องใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องมีความระมัดระวัง ก่อนจะเชื่อข้อมูลข่าวสารใดๆ และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Leave a Reply