Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน บนเส้นทางการพัฒนาพลังงานของ “เวียดนาม” กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4

บนเส้นทางการพัฒนาพลังงานของ “เวียดนาม” กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4

เวียดนามเป็นอีกประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการพลังงานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว มีแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จากร้อยละ 37 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2568 โดยหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุด คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan ในจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan)

20170802-ART01-09

จังหวัดบิ่ญถ่วนอันเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ชายฝั่งตอนกลางใต้ของประเทศเวียดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ราว 250 กิโลเมตร มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์และชายหาด แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนไทยรู้จักดีคือ มุยเน่ และเมืองฟานเถียต(ห่างจากโรงไฟฟ้า Vinh Tan ราว 80 กิโลเมตร) ปัจจุบัน เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นสถานที่พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากเป็นเมืองท่าเรือประมงที่เงียบสงบ และมีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งรีสอร์ท” (the resort capital)

Vinh Tan ศูนย์พลังงานใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศูนย์พลังงาน Vinh Tan ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตไฟฟ้าให้พอต่อความต้องการใช้ในภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ มีกำลังผลิตรวม 6,224 เมกะวัตต์ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกอยู่ในโครงการ Vinh Tan 2 เริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี 2557

Vinh Tan 2 กับปัญหาการขนส่งขี้เถ้า

อย่างไรก็ตาม จากวิธีการกำจัดขี้เถ้าของโรงไฟฟ้า Vinh Tan 2 ด้วยการใช้รถบรรทุกขนส่งออกไปนอกพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านตามเส้นทางไม่พอใจ เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนทางหลวง จนทำให้เกิดการประท้วงขึ้น ในเดือนเมษายน ปี 2559 รัฐบาลเวียดนามได้สั่งการให้แก้ปัญหาภายใน 10 วัน และให้จัดทำมาตรการในระยะยาวปรับปรุงรูปแบบการขนส่งขี้เถ้าใหม่ รวมทั้ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมเวียดนาม ได้สั่งปรับโรงไฟฟ้าเป็นเงินเงินราว 2.5 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว

Vinh Tan 4 มาตรฐานระดับสากล

สำหรับโรงไฟฟ้า Vinh Tan 4 ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม 3 เครื่อง กำลังผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 1 มีกำหนดจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์เดือนธันวาคม 2560 เครื่องที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 และเครื่องที่ 3 เดือนเมษายน 2562

ถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นถ่านหินบิทูมินัสและซับบิทูมินัส ซึ่งจะนำเข้าจากอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ด้วยเรือขนาด 100,000 ตัน มายังท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่ายหิน ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังลานเก็บถ่านหินด้วยสายพาน และส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าด้วยเครื่องลำเลียงถ่านหินแบบ bucket wheel stacker

ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานทั้งแบบ Supercritical และ Ultra supercritical จะช่วยให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม นอกจากนั้นโรงไฟฟ้ายังมีอุปกรณ์กำจัดไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนามและของนานาชาติ

แผนพลังงานเวียดนามฉบับที่ 7 เลื่อนนิวเคลียร์ เพิ่มถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 เวียดนามมีกำลังผลิตไฟฟ้า 38,553 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 164,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป็นสัดส่วนการผลิตจากถ่านหินสูงสุดร้อยละ 37 รองลงมาเป็นพลังน้ำร้อยละ 35 และก๊าซร้อยละ 26 ปัจจุบันเวียดนามใช้แผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 7 ที่รัฐบาลอนุมัติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และมีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อมีนาคม 2559 ซึ่งยังมุ่งเน้นการเพิ่มกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า ให้เป็นร้อยละ 49 ในปี 2563 และร้อยละ 55 ในปี 2568 แต่ขณะเดียวกันก็เน้นเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าด้วย โดยตั้งเป้าไว้ร้อยละ 6.5 ในปี 2563 และร้อยละ 10 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลเวียดนามได้ตัดสินใจเลื่อนการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปก่อน

 

ข้อมูลจาก Vinh Tan 4 Thermal Power Plant, Binh Thuan, Vietnam http://www.power-technology.com/projects/vinh-tan-4-thermal-power-plant-binh-thuan

Leave a Reply

ใส่ความเห็น