Home เรื่องน่าสนใจ กว่า 16,000 ฝาย ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ที่สร้างความชุ่มชื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า

กว่า 16,000 ฝาย ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล ที่สร้างความชุ่มชื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า

ผลจากการสร้างฝายชะลอน้ำเริ่มตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน โดยขึ้นไปสร้างตั้งแต่บนยอดเขาลงสู่ด้านล่างของทุกลำห้วย/ทุกหุบเขา ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล จำนวนกว่า 16,000  ฝาย ส่งผลให้มีน้ำขังที่หน้าฝายทุกฝาย ป่าชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า มีอาหารป่ามากขึ้น

เนื่องจากผืนป่าในเขตพื้นที่รอบ กฟผ. เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ. ตากและเหนือเขื่อนภูมิพล  ที่ผ่านมาผืนป่าเริ่มเสื่อมโทรม  หลายชุมชนไม่ได้ดูแลบำรุงรักษาป่าอย่างจริงจัง  หน้าแล้งไฟไหม้ป่าทุกปี  คนในชุมชน/คนภายนอกชุมชน ใช้ประโยชน์จากผืนป่าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบในวันข้างหน้าว่าจะไม่มีป่าให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไป  เพราะป่าเป็นแหล่งที่มีของป่ามากมาย เช่น  เห็ดต่างๆ  ผักต่างๆ  หน่อไม้  สมุนไพร   นำผึ้ง  สัตว์ป่าฯลฯ  และป่าเป็นแหล่งต้นน้ำ

ตั้งแต่ปลายปี 2550 ถึงปัจจุบัน  ผู้บริหาร/จิตอาสาเขื่อนภูมิพล ร่วมกับเครือข่ายคนรักษ์ป่า เช่น การประปานครหลวง นักศึกษาจากหลายสถาบัน ข้าราชการ นักเรียน เยาวชน พระสงฆ์ และพี่น้องในชุมชนรอบ กฟผ.เขื่อนภูมิพลฯลฯ  ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ผืนป่าเขื่อนภูมิพลและป่าชุมชนต่างๆรอบ กฟผ. เขื่อนภูมิพลและเหนือเขื่อนภูมิพล ได้จำนวนฝาย กว่า 16,000 ฝาย ทำให้คน กฟผ. เขื่อนภูมิพล , เครือข่ายต่างๆ และผู้นำชุมชน – ราษฎรในชุมชน มีความคุ้นเคย สนิทสนม เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งกันและกัน เป็นอย่างดี

ทำให้ป่าชุมชนรอบ กฟผ. เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเหมือนเดิม  ชาวเขื่อนภูมิพลมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดำเนินการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของในหลวง  และจะดำเนินการต่อยอดต่อไป  เพราะ  “เขื่อนเป็นที่เก็บน้ำชั่วคราว  ป่าเป็นที่เก็บน้ำตลอดชีวิต”

22

ฝายชะลอน้ำที่ได้สร้างขึ้น ช่วยให้ป่ามีความชุ่มชื้นมากขึ้น

23

ผลจากการสร้างฝายชะลอน้ำเริ่มตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

25

ร่วมกันสร้างฝาย ณ ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล จำนวนกว่า 16,000  ฝาย

26

ตั้งแต่บนยอดเขาลงสู่ด้านล่างของทุกลำห้วย/ทุกหุบเขา

27

กฟผ. ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

28

ป่าชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า มีอาหารป่ามากขึ้น

ยินดีต้อนรับจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ

จาก….ผู้บริหาร – ผู้ปฏิบัติงานฯ – จิตอาสาเขื่อนภูมิพล –กลุ่มเสือดำ-ผู้นำชุมชนรอบ กฟผ.เขื่อนภูมิพล-เครือข่ายคนรักษ์ป่าสามเงา

กรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี และ นายอรรณพ  โหรวิชิต ผู้ประสานงาน/ผู้นำจิตอาสาเขื่อนภูมิพล

โทร. ๐๘๙- ๘๖๐๓๒๓๘

E-MAIL : Annop.ho@egat.co.th

Leave a Reply

ใส่ความเห็น