Home ประเด็นร้อน ทำไมต้องสร้าง “โรงไฟฟ้า” ที่จังหวัดกระบี่ ???

ทำไมต้องสร้าง “โรงไฟฟ้า” ที่จังหวัดกระบี่ ???

โรงไฟฟ้ากระบี่ ความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าภาคใต้

ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่ ???

26678098_1265447723555267_7342706882098900017_o

เพราะ : ตามลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ที่เป็นแนวยาว ขนาบข้างด้วยทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ทำให้ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมง ของทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก

เพราะ : พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย มีโรงไฟฟ้าหลักได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าขนอม กำลังผลิตรวม 2,406 เมกะวัตต์

เพราะ : พื้นที่ฝั่งอันดามัน มีโรงไฟฟ้าหลัก ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบี่ กำลังผลิต 315 เมกะวัตต์ ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในฝั่งอันดามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


เพราะ : การพิจารณาเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้้าต้องอยู่ไม่ไกลจากแหล่งที่ใช้ไฟฟ้า ภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง


เพราะ : จังหวัดกระบี่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการโยกย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชน และยังเป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างระบบส่งไฟฟ้ารองรับอยู่แล้ว

 

Leave a Reply

ใส่ความเห็น