วิธีเงินชดเชยประกันสังคมง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ ตอบโจทย์ผู้ว่างงานในปี 2567

ข่าวล่าสุดของเงินชดเชยประกันสังคมมีอะไรบ้าง

ช่วงที่โควิดระบาดอยู่ในปัจจุบันนั้นทำให้หลายๆภาคส่วนนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องลดภาระในเรื่องค่าจ้างเพื่อรักษาสถานประกอบการเอาไว้ทำให้ลูกจ้างหลายๆคนนั้นมีการตกงานหรือว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัญหานี้ทำให้ทางภาครัฐก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการให้เงินชดเชยว่างงานโดยเป็นเงินชดเชยประกันสังคมให้ผู้ที่ตกงานงั้นได้ทำการลงทะเบียนประกันสังคมชดเชยว่างงานซึ่งในโอกาสเข้าปี2567(2024)นั้นทางเราก็มีข่าวอัพเดทล่าสุดของเงินชดเชยประกันสังคมมาแจ้งให้ท่านได้ทราบกันเกี่ยวกับการชดเชยรายได้ประกันสังคมว่าเงินชดเชยประกันสังคมนั้นท่านสามารถรับเงินชดเชยว่างงานได้อย่างไร ลงทะเบียนประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยได้ที่ไหนเงินชดเชยว่างงานจะได้คนละเท่าไหร่ เพื่อให้ท่านไม่พลาดสิทธิ์และเสียเงินชดเชยว่างงานไปอย่างฟรีๆและเสียโอกาสอีกมากมายนั่นเอง

เงินชดเชยประกันสังคมคืออะไร

ในหัวข้อนี้เราจะมาอธิบายกันว่าประกันสังคมตกงานเงินชดเชยนั้นเป็นอย่างไรเงินชดเชยประกันสังคมนั้นได้เท่าไหร่ โดยเงินชดเชยประกันสังคมนั้นจะแบ่งเงินชดเชยว่างงานได้2กรณี 1.เงินชดเชยประกันสังคมกรณีเลิกจ้างนั้นคือท่านจะได้เงินเงินชดเชยปีละไม่ต่ำกว่า180วัน ในอัตราร้อยละ50ของรายได้ที่ท่านเคยได้โดยรากฐานเงินชดเชยเดือนละ 1,650บาท ไม่เกิน15,000บาท เช่นหากท่านมีเงินเดือนอยู่ที่10,000บาท ท่านจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่ 5,000บาท 2.เงินชดเชยประกันสังคมกรณีที่ท่านลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้าง ท่านจะได้รับเงินชดเชยปีละไม่ต่ำกว่า90วัน ในอัตราร้อยละ30ของรายได้ที่ท่านเคยได้โดยรากฐานเงินชดเชยเดือนละ 1,650บาทไม่เกิน 15,000บาท เช่นหากท่านมีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000บาทท่านจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่ 3,000บาทนั่นเอง

เงินชดเชยประกันสังคมจะติดต่อรับเงินได้ที่ไหน 

ในกรณีของท่านที่อยากรับเงินชดเชยประกันสังคมนั้นท่านจะต้องลงทะเบียนประกันสังคมชดเชยว่างงานเพื่อเงินว่างงานประกันสังคมก่อนโดยไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานของรัฐหรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.empui.doc.co.th ภายใน30วันตั้งแต่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก โดยจะต้องเตรียมเอกสารรับเงินชดเชยว่างงานได้แก่ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.หนังสือหรือคำสั่งออกโดยนายจ้างถึงกรณีให้ออกจากงาน(ถ้ามี) 3.หนังสือรับรองขอผลประโยชน์จากการว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย 4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคม จากนั้นท่านก็ยื่นเอกสารได้กับสำนักงานจัดหางานของรัฐที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เลย เมื่อทำเสร็จครบทุกขั้นตอนแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งวันที่ท่านจะได้รับเงินชดเชยว่างงานอีกที