ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 รับเงินชดเชยผู้ว่างงานในปี 2567

ยังไม่ได้ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33อ่านด่วน

ปัญหาเกี่ยวกับโควิด19ที่ได้ระบาดมาจนถึงปี2567(2024)นั้นทำให้หลายๆหน่วยงานหรือบริษัทนั้นได้รับผลกระทบจึงเกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะการตกงานหรืออัตราคนว่างงานกันมากขึ้นดังนั้นทางกระทรวงแรงงานนั้นได้มีมาตรการช่วยเหลือจึงเกิดการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33เพื่อรับเงินชดเชยให้กับผู้ว่างงานเป็นการช่วยเหลือนั่นเอง ซึ่งในวันนี้เราจะพาท่านไปรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33ว่าลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 33นั้นคืออะไรและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับกับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33เพื่อที่จะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์และไม่พลาดสิทธิประโยชน์จากการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33นั่นเอง

ลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33คืออะไร

ทีนี้เรามาดูกันว่าสิทธิประกันสังคมมาตรา 33และเงินชดเชยจากการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 โดยสิทธิประกันสังคมมาตรา 33นั้นคือการที่ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทได้แจ้งว่างงานประกันสังคมเพื่อจะรับสิทธิ์ประกันสังคมว่างงานเงินชดเชยซึ่งรายละเอียดของเงินชดเชยจะแบ่งออก2กรณีคือ 1.ในกรณีที่ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานจะได้เงินชดเชยจากการว่างงานไม่เกิน180วัน โดยจะคำนวณตามเงินเดือนที่ท่านได้เป็นจำนวน 50% เช่นหากปกติท่านมีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000บาท เมื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33ท่านจะได้เงินชดเชยเป็นจำนวน 5,000บาท และหากเป็นกรณีที่เลิกจ้างชั่วคราวท่านจะได้เงินชดเชยเพียง 60วัน 2.ในกรณีที่ท่านลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างนั้น ท่านจะได้เงินชดเชยไม่เกิน90วัน โดยจะคำนวณตามเงินเดือนที่ท่านได้เป็นจำนวน 30% เช่นหากปกติท่านมีเงินเดือนอยู่ที่ 10,000บาท เมื่อลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมท่านจะได้เงินชดเชยอยู่ที่3,000บาทนั่นเอง และนี่ก็คือสิทธิประกันสังคมมาตรา 33เมื่อท่านลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33พอคร่าวๆ

วิธีลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33ทำอย่างไร

เมื่อเรารู้แล้วว่าใครได้สิทธิบ้างสำหรับการลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสำคัญที่สุดนั่นก็คือการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ซึ่งวิธีการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมนั้นทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ ของสำนักงานประกันสังคมนั่นก็คือ www.sso.go.th คลิกเข้าสู่ระบบแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนว่างงานนั้น ให้ท่านทำการเตรียมเอกสารได้แก่ 1.แบบฟอร์มการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33ที่ดาวน์โหลดมาจากในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.หนังสือหลักฐานแสดงว่าท่านว่างงานออกให้โดยสถานประกอบการ 4.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน จากนั้นก็เดินทางไปติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำตลอดทุกๆขั้นตอน และเมื่อท่านลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเช็คผลอนุมัติเงินว่างงานประกันสังคมว่าเงินชดเชยจะได้วันไหนนั่นเอง และสุดท้ายนี้เราหวังว่าท่านคงไปใช้สิทธิลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมกันนะครับ