“ไม่อันตราย” สายไฟฟ้าแรงสูงเรืองแสงมีเสียงซ่า ไม่ต้องตกใจ! เรียกว่าปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona)

22 มีนาคม 2019
183 ครั้ง

“ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า”  อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญของ กฟผ. พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

19 มีนาคม 2019
427 ครั้ง

ใหญ่ที่สุดในโลก !! กฟผ.เดินหน้าพลังงานหมุนเวียนแบบ “ไฮบริด”

18 มีนาคม 2019
1507 ครั้ง

ครบรอบ 53 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

14 มีนาคม 2019
418 ครั้ง

“โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และความสัมพันธ์กับชุมชน

13 มีนาคม 2019
901 ครั้ง

รู้ไหม ? ต้องใช้แผงโซลาเซลล์เกือบ 40 แผง เพื่อมาใช้ผลิตไฟเปิดแอร์ 1 คืน !!

12 มีนาคม 2019
477 ครั้ง

เรื่องน่าสนใจ

“ไม่อันตราย” สายไฟฟ้าแรงสูงเรืองแสงมีเสียงซ่า ไม่ต้องตกใจ! เรียกว่าปรากฏการณ์โคโรน่า (Corona)

22 มีนาคม 2019
183 ครั้ง

“ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า”  อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญของ กฟผ. พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

19 มีนาคม 2019
427 ครั้ง

ใหญ่ที่สุดในโลก !! กฟผ.เดินหน้าพลังงานหมุนเวียนแบบ “ไฮบริด”

18 มีนาคม 2019
1507 ครั้ง

ครบรอบ 53 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

14 มีนาคม 2019
418 ครั้ง

“โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี” จากอดีตสู่ปัจจุบัน และความสัมพันธ์กับชุมชน

13 มีนาคม 2019
901 ครั้ง

ภารกิจปิดทองหลังพระ “สายส่งไฟฟ้า” รองรับระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่

11 มีนาคม 2019
549 ครั้ง