กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส รับสินเชื่อเงินก้อนที่อนุมัติง่าย

กู้เงิน ธ.ก.ส กับ 3 สินเชื่อที่น่าสนใจประจำปี 2567 หรือ 2024

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารที่อยู่คู่คนไทยมานาน และยังเป็นอีกหนึ่งธนาคารจากรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินได้โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อและวีธีกู้เงิน ธ.ก.ส แบบพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพสายงานด้านการเกษตรที่อาจ ปัจจุบันธนาคาร ธ.ก.ส. มีสินเชื่อมากมายหลายประเภทที่เปิดให้ประชาชนชาวเกษตรกรสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส ไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งพื้นฐานในการให้บริการกู้เงิน ธ.ก.ส นั้นยังคงยึดหลักพื้นฐานตามเดิมซึ่งก็คือการที่ธนาคาร ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อครอบคลุมครบวงจรในทุกมิติทางการเกษตร ดังนั้นการกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส จึงตอบโจทย์และเข้าถึงความต้องการในแทบจะทุกด้านไม่น้อยไปกว่าธนาคารอื่นเลยทีเดียว วันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำถึง 3 สินเชื่อฉบับย่อที่เปิดให้สามารถกู้เงินธนาคาร ธ.ก.ส ได้และยังครอบคลุมความต้องการในหลายด้านอีกด้วย มีสินเชื่ออะไรบ้างมาดูกัน

  1. กู้เงิน ธ.ก.สกับสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส A-CASH

สินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส A-CASH เป็นสินเชื่อทั่วไปที่ใช้ในภาคครัวเรือนหรือใช้เพื่อความอเนกประสงค์ กล่าวคือสามารถขอกู้ ธ.ก.ส ไปใช้ในภาคเครือเรือนแทนที่การใช้เพื่อการเกษตรนั่นเอง แม้ว่าสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส A-CASH จะไม่ใช่สินเชื่อ ธ.ก.ส ล่าสุดที่ปล่อยในปี 2567 แต่ด้วยวัตถุประสงค์ในการให้กู้เงินกับ ธ.ก.ส ถือได้ว่าตอบความต้องการได้ดีในทุกด้านและทุกช่วงเวลาเพราะการให้กู้เงิน ธ.ก.ส ผ่านสินเชื่อเงินด่วนประเภทนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ตามแต่ว่าสภาพคล่องทางการเงินจะขาดแคลนในช่วงใดนั่นเอง

ข้อมูลสำคัญ : รายละเอียดที่สำคัญและสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกู้เงิน ธ.ก.สผ่านสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส A-CASH ประเภทนี้ก็คือสามารถขอกู้ได้สูงสุดในวงเงิน 50,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส เป็นแบบ MRR และยังต้องใช้บุคคลหรือที่ดินในการค้ำประกันอีกด้วย

  1. สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส

สำหรับลูกค้าผู้ใช้งานธนาคาร ธ... นั้น แต่เดิมยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อสำหรับเปิดให้ลูกค้าสามารถกู้เงินกับ ธ.ก.ส ได้โดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร แต่ปัจจุบันสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส ได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส. ได้นั่นเอง โดยมีข้อมูลสำคัญสำหรับการกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส ดังนี้

ข้อมูลสำคัญ :  : เพื่อเป็นการตอบแทนและสนับสนุนลูกค้าที่ใช้บริการบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ธ... อยู่เรื่อยมา จึงสามารถกู้เงิน ธ.ก.. ได้ในวงเงินกู้สูงสุด 90% ของจำนวนเงินฝาก โดยกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

  1. กู้เงิน ธ.ก.สกับสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับกลุ่มทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการกู้ ธ.ก.ส ไปใช้ในเชิงธุรกิจและสามารถเข้าถึงวงเงินสูงในการกู้ได้ถึง 1,000,000 บาท โดยสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกได้เป็น 2 ประเด็นก็คือ

  • ใช้วงเงินสำหรับกู้เงิน ธ.ก.สเพื่อการลงทุน: เป็นการใช้สินเชื่อกู้เงินกับ ธ.ก.ส ในการลงทุนทำธุรกิจเพื่อสานต่อกิจการผ่านรูปแบบการบริการสู่รุ่นทายาท โดยวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนนี้สามารถผ่อนชำระได้นานสุดไม่เกิน 10 ปี แต่หากมีเหตุจำเป็นในกรณีพิเศษ ก็สามารถผ่อนนานถึง 15 ปีเลยทีเดียว
  • ใช้วงเงินกู้ ธ.ก.ส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน : ใช้เพื่อเป็นการหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานให้กับกิจการ หากใช้เพื่อเป็นการหมุนเวียนธุรกิจ สามารถผ่อนได้นานสุด 12 เดือน แต่หากมีเหตุจำเป็นในกรณีพิเศษ ผ่อนนานไม่เกิน 18 เดือน

 ทั้งนี้สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยการกู้เงิน ธ.ก.ส เป็นแบบ MMR ซึ่งในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ราชาเงินกู้

ราชาเงินกู้ ผู้นำเรื่องเงินด่วนล่าสุดวันนี้

xpress loan

xpress loan สินเชื่อกสิกรกู้ง่ายทางออนไลน์