Home PR News PM2.5 กระเจิง! กฟผ. พ่น “ไอน้ำยอดตึก” ลดฝุ่นกว่าพันหัวฉีด

PM2.5 กระเจิง! กฟผ. พ่น “ไอน้ำยอดตึก” ลดฝุ่นกว่าพันหัวฉีด

กฟผ. ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบนยอดตึก 20 ชั้น สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมฉีดน้ำล้างถนน ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ห่วงใยสุขภาพประชาชน ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบริเวณดาดฟ้าอาคาร 20 ชั้น สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมระดมรถฉีดน้ำล้างถนนโดยรอบ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พน.) เป็นประธานในพิธีกดปุ่มเปิดระบบพ่นละอองไอน้ำ เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บริเวณดาดฟ้าอาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. เข้าร่วมพิธี

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงกำลังเผชิญกับสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศสะสมเกินค่ามาตรฐาน และเริ่มมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนั้น กระทรวงพลังงานได้ประสานขอความร่วมมือให้ กฟผ. ติดตั้งระบบพ่นละอองไอน้ำบริเวณดาดฟ้าอาคารในบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้ละอองไอน้ำขนาดเล็กกระจายสู่อากาศ ช่วยลดและบรรเทาปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น PM 2.5 บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบได้ส่วนหนึ่ง

สำหรับระบบพ่นละอองไอน้ำที่ติดตั้งในครั้งนี้จะมีลักษณะเป็นหัวฉีดพ่นละอองไอน้ำจำนวนประมาณ 1,000 หัว ติดอยู่บริเวณรอบดาดฟ้าของอาคาร ท.102 ที่เป็นอาคารสูง 20 ชั้น ใช้น้ำประปาที่ผ่านเครื่องกรองมาฉีดพ่น โดยระบบดังกล่าวจะทำงาน 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้าและบ่าย ช่วงละ 4-5 ชั่วโมง

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่มีข่าวเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 กฟผ. ได้นำรถตรวจวัดคุณภาพเคลื่อนที่ มาทำการตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานของ กฟผ. และชุมชนใกล้เคียง เพื่อติดตาม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่นในแต่ละช่วงเวลา โดยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ในวันที่เกิดฝุ่นละอองในอากาศ สูงเกินมาตรฐาน กฟผ. ได้นำรถดับเพลิงไปช่วยฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศบริเวณชุมชนรอบพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. พร้อมทั้งแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

“กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. มีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชน พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและ ทุกภาคส่วนในการช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด