Home PR News ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” คว้า Platinum Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” คว้า Platinum Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด (Platinum Award) ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของผลงานและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป ตอกย้ำการเป็นองค์การที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบรางวัล Thailand Research Expo 2019 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน ที่ผ่านมา โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. เรื่อง “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Platinum ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดภายในงาน โดยพิจารณาผลงานจากความโดดเด่นและความสามารถในการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้

“ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ” ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาแล้วมากมาย ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ รางวัลดีเยี่ยม ในงาน EGAT Invention and Innovation Contest 2013 รางวัลเหรียญทองแดงในงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva 2014 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรม ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะสามารถประมวลผลและคำนวณแนวทางสั่งการกลุ่มโรงไฟฟ้าที่กำหนดให้มีกำลังผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น (Real Time) ช่วยรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งกำลังไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีต้นทุนการผลิตอุปกรณ์เพียง 30,000 บาทต่อชุด นอกจากนี้ ยังสามารถสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำได้เต็มกำลังผลิต โดยมีระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะที่สามารถตัดกำลังผลิตออกบางส่วนในช่วงสภาวะผิดปกติ และสั่งการให้เชื่อมต่อกลับเข้ามาหลังจากระบบเข้าสู่สภาวะปกติได้ ปัจจุบัน ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะได้ติดตั้งใช้งานแล้วที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 3 สงขลา 2 และลำปาง 3 โรงไฟฟ้าน้ำงึม โรงไฟฟ้าน้ำเทิน โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 และโรงไฟฟ้าหงสา หน่วยที่ 1-3 นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบปลดโหลด (Rapid Load Shedding Scheme) สำหรับปลดโหลดในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากลับคืนสภาพปกติอย่างรวดเร็ว ป้องกันไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง โดยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเหตุการณ์โรงไฟฟ้าขนอมหลุดจากระบบส่งจ่ายไฟฟ้าในภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา