Home PR News โฆษก กฟผ. แจง !! การเสียชีวิตชาวแม่เมาะ ไม่ได้มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โฆษก กฟผ. แจง !! การเสียชีวิตชาวแม่เมาะ ไม่ได้มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โฆษก กฟผ. ชี้แจงการเสียชีวิตของอดีตผู้ที่เคยฟ้องคดี กฟผ. ไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ วอนสื่อรายงานตามข้อเท็จจริง เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กระทบต่อความรู้สึกของญาติพี่น้อง

20170125-PRE01-01

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงว่า จากข่าวการเสียชีวิตของชาวแม่เมาะ โดยเฉพาะผู้ที่เคยฟ้องร้องศาลปกครอง ในระหว่างปี 2537 – 2541 ซึ่งเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ ที่ระบุว่า มีสาเหตุมาจากมลภาวะนั้น ไม่เป็นความจริง และอาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคม

กฟผ. ขอเรียนว่า ได้ติดตามข้อมูลการเสียชีวิตของทั้งผู้ฟ้องร้องคดี และประชาชนในพื้นที่แม่เมาะ พบว่า มีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ โดยที่การเสียชีวิตของผู้ฟ้องคดีทั้งชายและหญิง มีอายุเฉลี่ย 71 และ 75 ปี โดยมีสาเหตุต่างๆ กัน เช่น โรคชรา หัวใจวาย มะเร็ง เป็นต้น ซึ่งอายุและสาเหตุการเสียชีวิตไม่แตกต่างจากอายุเฉลี่ยของคนไทยทั่วไป ในขณะที่ผู้เสียชีวิตบางท่านมีอายุน้อย แต่เสียชีวิตจากโรคที่ไม่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแต่อย่างใด

“ แม่เมาะในวันนี้ แตกต่างจากอดีตเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา หลังเหตุการณ์มลภาวะตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา กฟผ. ได้บริหารจัดการคุณภาพแม่เมาะโดยการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดมลภาวะ และระบบติดตามคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษก็ยืนยันถึง ดัชนีคุณภาพอากาศทุกๆ ด้าน ทั้งฝุ่นละออง ก๊าซมลภาวะ และโอโซน ก็อยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด หรือดีกว่าหลายพื้นที่ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ”

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวต่อไปว่า จากข่าวคราวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ฟ้องคดีแม่เมาะที่มีความคลาดเคลื่อน ที่ผ่านมา กฟผ. แม่เมาะได้ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมและแสดงความเสียใจ โดยไม่ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงมากนัก เนื่องจากเห็นว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ญาติ พี่น้อง และมิตรสหาย ต่างก็มีความเศร้าเสียใจอยู่แล้ว แต่บางกลุ่ม บางคน พยายามนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเบี่ยงเบนประเด็น ผูกโยงประเด็นต่างๆ โดยไม่มีข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนแนวทางการเคลื่อนไหวของตนเอง ซึ่งนอกจากจะสร้างความสับสนในสังคมแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย

Leave a Reply

Leave a Reply